HR

Nadbiskupski duhovni stol

Povjerenstvo za pastoral mladih


Adresa: Kaptol 31, p.p. 398, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 2100 247
E-adresa: mladi@zg-nadbiskupija.hr
Internetska stranica: www.pastoralmladih.hr

Povjerenik za mlade, pastoral športaša i koordinator dušobrižništva za studente u Zagrebu: vlč. Filip Šešek

Ured za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije djeluje od 1997. godine otkada zajedno sa svećenicima, vjeroučiteljima i animatorima mladih brine i koordinira rad s mladima na području čitave Nadbiskupije. U Uredu je aktivno angažirano dvadesetak mladih volontera koji Povjereniku za pastoral mladih pomažu pri planiranju i realizaciji projekata.

Ured od 2017. godine svake pastoralne godine organizira i provodi program "Mladi za mlade" kojim formira župne animatore djece i mladih. Program uključuje Temeljnu formaciju animatora koja se odvija u pet vikend-susreta, Opću specijalizaciju animatora u trajanju od tjedan dana tijekom ljeta te Specijalizaciju animatora instruktora u trajanju od tri vikend-susreta. Specijalizacija animatora instruktora organizira se kad se pokaže pastoralna potreba i steknu traženi uvjeti.

Ured za pastoral mladih pomaže u realizaciji i ostvarenju pastoralnoga rada s mladima u župama diljem Nadbiskupije, ali i organizira brojne susrete na razini dekanata, grada, regija i šire.

Pastoralna godina započinje nadbiskupijskim hodočašćem mladih u Mariju Bistricu, a u ljetnim mjesecima mladi animatori borave u Domu sv. Martina na Malom Lošinju. Mladi Zagrebačke nadbiskupije u korizmi zajedno sudjeluju u pobožnosti križnog puta na Ksaveru, a uoči Svih Svetih okupljaju se na misnome bdjenju Holywin.

Ured za pastoral mladih priprema mlade i pruža im organizacijsku potporu za sudjelovanje na Susretima hrvatske katoličke mladeži, Svjetskim danima mladih, tezeovskim hodočašćima povjerenja na zemlji.

Ured za pastoral mladih zadužen je i za pastoral studenata i sportaša pa stoga pri Uredu za pastoral mladih djeluju dva odjela: Odjel za pastoral sportaša te Odjel za dušobrižništvo studenata. Odjel za pastoral sportaša koordinira sportske aktivnosti za mlade na razini Nadbiskupije kroz organizaciju Katoličke malonogometne lige i drugih aktivnosti.

Inicijativom mladih Zagrebačke nadbiskupije i odobrenjem zagrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića u veljači 2012. godine osnovan je Fond „Mladi za mlade“. Djelatnost Fonda usmjerena je na pomoć studentima i srednjoškolcima kroz stipendije i karitativne aktivnosti.

U Zagrebačkoj nadbiskupiji djeluje i Nadbiskupijski zbor mladih koji okuplja šezdesetak mladih iz različitih dijelova Zagrebačke nadbiskupije kako bi animirali i predvodili pjevanje na većim nadbiskupijskim slavljima i događajima za mlade.
Ispišite stranicu: