HR

Pastoral

Egerija: Uskrsna osmina i vrijeme nakon Uskrsa (IX)

O slavlju svetkovine Uskrsa kod Egerije ne nalazimo zapisa, no zato nam Egerija donosi opise Vazmene osmine i vremena koje slijedi nakon Uskrsa. 
 

Osam uskrsnih dana

Onih se pak osam uskrsnih dana slavi baš kao i kod nas. Tijekom osam uskrsnih dana bogoslužje se obavlja svojim redom kao i svuda za Uskrs do osmine. Ovdje je isti sjaj i raspored kroz osam uskrsnih dana kao i za Bogojavljenje: kako u Velikoj crkvi tako i u Crkvi uskrsnuća odnosno kod Križa ili na Eleoni, ali također u Betlehemu kao i Lazarevu[1] i posvuda jer su uskrsni dani.
 

Uskrsni dani po mjestima

Na Gospodnji dan, prvoga dana, okupljanje je u Velikoj crkvi, tj. u crkvi Martyrium, ali i u ponedjeljak i utorak. Ipak se uvijek nakon otpusta u crkvi Martyrium s himnima ide u Crkvu uskrsnuća. U srijedu se okuplja u Eleoni, u četvrtak u crkvi uskrsnuća, u petak na Sionu, u subotu pod Križem, u Gospodnji dan, tj. na osminu, opet u Velikoj crkvi, tj. u crkvi Martyrium.
 

Uskrsni dani na Eleoni i Imbomonu

Svih tih osam uskrsnih dana svaki dan iza ručka biskup sa svim klerom i svom „djecom“ , tj. onima koji su se krstili, i svima koji su apotaktiti[2], s muževima i ženama, kao i s pukom koji hoće uzlazi na Eleonu. Govore se himni, kazuju molitve u crkvi što je na Eleoni - u njoj je špilja u kojoj je Isus učio apostole - ali i na Imbomonu, tj. na onome mjestu s kojega je Gospodin uzašao na nebo.
 

Večernja uskrsnih dana

Pošto su kazani psalmi i izrečena molitva, otuda se s himnima silazi u Crkvu uskrsnuća u sat Večernje. To se čini svih osam dana. Ali na uskrsni Gospodnji dan poslije otpusta kod Večernje u Crkvi uskrsnuća sav puk prati biskupa s himnima na Sion.
 

Uskrsni dani: na Sionu iza Večernje

Kada se tamo dođe kažu se himni prikladni za dan i mjesto, rekne molitva i pročita onaj ulomak iz evanđelja gdje je toga dana Gospodin na tome mjestu - tu je sada na Sionu ova crkva - kroz zatvorena vrata ušao učenicima. To je onda kada jedan od učenika nije ondje bio. To je Toma. Kada se vratio i kada su mu drugi apostoli rekli da su vidjeli Gospodina, on je odgovorio: „Ne vjerujem ako ne vidim“ (Iv 20,25). Kada se to pročita, opet se rekne molitva, blagoslove katekumeni pa vjernici. Sada se svatko vrati svojoj kući, uveče, otprilike o drugome noćnome satu[3].
 

Uskrsna osmina

Na uskrsnu se osminu, tj. na Gospodnji dan, odmah iza šestoga sata sav narod s biskupom popne na Eleonu. Najprije se u crkvi koja se nalazi ondje malo sjedne. Govore se himni, kažu antifone usklađene danu i mjestu, reknu molitve, također usklađene s danom i mjestom. Ponovno se otuda uz himne ide gore na Imbomon. Jednako se i tu obavi što i ondje. Kada pak dođe vrijeme, tada sav puk i svi apotaktiti dovode biskupa s himnima u Crkvu uskrsnuća. U Crkvu se uskrsnuća stigne u onaj čas kada se obično obavlja Večernja.
 

Još o uskrsnoj osmini

Večernja se, prema tome, obavi u Crkvi uskrsnuća i kod Križa. Otuda sav narod, bez izuzetka, s himnima biskupa prati na Sion. Kada se tamo dođe, također se čitaju himni u skladu s mjestom i danom. Još se čita i onaj evanđeoski odlomak gdje je na uskrsnu osminu Gospodin ušao gdje su bili učenici te kori Tomu što je bio nevjeran. Tada se čita cijelo to čitanje. Nakon toga slijedi molitva. Pošto se, po običaju, blagoslove katekumeni i vjernici svatko se vraća svojoj kući isto kao i na Gospodnji uskrsni dan o drugome noćnome satu.
 

Vrijeme poslije Uskrsa

Ovdje od Uskrsa do Pedesetnice, tj. Duhova, uopće nitko ne posti: čak ni oni koji su apotaktiti. Uvijek se tih dana kao i cijele godine jednako u Crkvi uskrsnuća od prvoga pijevca do jutra obavlja uobičajeno: podjednako za Šesti čas i Večernju. U Gospodnje dane uvijek se po običaju odlazi u crkvu Martyrium, tj. u Veliku crkvu, a otuda se s himnima ide u Crkvu uskrsnuća. U srijedu se i petak kako tih dana uopće nitko ne posti ide na Sion, ali uvijek iz jutra. Otpust slijedi po svome redu.
 

Četrdeseti dan iza Uskrsa

Za četrdeseti dan iza Uskrsa što je četvrtak svi prethodnoga dana, tj. u srijedu, nakon Šestoga časa idu u Betlehem proslaviti Bdjenje. Bdjenje se vrši u Betlehemu u crkvi. U toj je crkvi špilja gdje se Gospodin rodio. Drugoga dana, tj. u četvrtak, četrdesetoga dana slavi se bogoslužje svojim redoslijedom tako da propovijedaju i svećenici i biskup. Govore što je prikladno danu i mjestu. Potom se, uveče, svatko vraća u Jeruzalem.
 
 

Prethodno objavljeni tekstovi iz istog niza:


Objavljeni dijelovi teksta, dozvolom izdavača „Služba Božja“ (Makarska), preuzeti iz: M. Babić OFM (ur.), „Egerija. 'Putopis'“, Makarska, 1999.
 
Pripremio: vlč. Tomislav Hačko
 
[1] Kapelica na mjestu Lazarova groba.
[2] Monasi.
[3] 20 sati.
Ispišite stranicu: