HR

Nadbiskupski duhovni stol

Ured za kulturna dobra

Adresa: Kaptol 31, p.p. 398, 10000 Zagreb
Mobitel: +385 99 472 7815
E-adresa: kulturna-dobra@zg-nadbiskupija.hr; pukd@zg-nadbiskupija.hr

Povjerenik za kulturna dobra i voditelj Ureda za kulturna dobra: preč. dr. sc. Vlado Mikšić
Tajnik Ureda: Tomica Plukavec, prof.

Nastavljajući tradicionalnu brigu čuvanja sakralne i kulturne baštine i slijedeći odrednice Drugog vatikanskog sabora o sakralnoj umjetnosti kao i najnovije odredbe Crkve sadržane u dokumentu "De cura patrimonii historici artistici Ecclesiae" od 11. travnja 1971. te apostolske konstitucije »Pastor bonus« od 28. lipnja 1988., zagrebački nadbiskup mons. Josip Bozanić uz Ured za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije osnovao je 6. prosinca 1999. i "Povjerenstvo za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije" i "Nadbiskupijski odbor za sakralnu umjetnost".

Svrha Ureda je da koordinira povjerenstva te da prati, proučava i promiče različita područja sakralne i crkvene umjetnosti, te svojim savjetom pomaže zagrebačkom nadbiskupu u izvršavanju njegovih pastirskih dužnosti povezanih sa sakralnom i crkvenom umjetnošću, ali i da osigura prikladni i definitivni smještaj kapitalnih ustanova Zagrebačke nadbiskupije: Dijecezanskog muzeja s pripadajućim zbirkama i Metropolijskom galerijom mons. Đure Kokše, Riznice zagrebačke katedrale i Nadbiskupskog arhiva i Arhiva Prvostolnog kaptola zagrebačkoga.

Ured prati i unapređuje stanje sakralne umjetnosti na području Zagrebačke nadbiskupije, predlaže mjere zaštite i očuvanja bogoštovnih zgrada i predmeta crkvene umjetnosti te potiče crkvene službenike i vjernike da čuvaju umjetničko blago Crkve, potiče različite oblike sakralne umjetnosti i prosuđuje umjetnička djela pod sakralnim vidom u suradnji sa stručnjacima te sličnim crkvenim ustanovama.

Ured je uspostavio plodnu suradnju s Ministarstvom kulture, Akademijom likovnih umjetnosti, Konzervatorskim zavodom u Zagrebu i Krapini, Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode i brojnim ovlaštenim restauratorima i konzervatorima.

U želji da bogatstvo kulturnih dobara Zagrebačke nadbiskupije što više približi i predstavi današnjem svijetu te da svećenike i vjernike potakne na čuvanje i bolje upoznavanje crkvene kulturne i sakralne baštine, te da djelotvorno ostvari smjernice Svete Stolice, Nadbiskupski duhovni stol prihvatio je na Konzistorijalnoj sjednici 16. studenoga 2001. prijedlog Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije da zajedno s Glasom Koncila kao izdavačem pokrene izdavanje časopisa "Bona Culturalia Ecclesiae".

Časopis je za prvo vrijeme zamišljen kao godišnjak, a svrha mu je da bude čuvar i promicatelj crkvenih kulturnih dobara Zagrebačke nadbiskupije te da stvara novi i djelotvorni odnos između Crkve i kulture, odnosno da uspostavi dijalog između vjere i kulture.

Ispišite stranicu: