HR

Nadbiskupski duhovni stol

Povjerenstvo za pastoral migranata i turista

Adresa: Kaptol 31, p.p. 398, 10000 Zagreb
Telefon: +385 99 4047 053
E-adresa: peregrini@zg-nadbiskupija.hr
Facebook stranicaPastoral migranata i turista

Povjerenik za pastoral migranata i turista: preč. Anđelko Katanec 

Povjerenstvo za pastoral migranata i turista pri Nadbiskupskom duhovnom stolu započelo je s radom 1. ožujka 2016. godine. Vodeći računa o tokovima i značenju novih migracija, Zagrebačka nadbiskupija proširila je svoje pastoralno djelovanje i na područje pastorala migranata i turista prema primjeru Isusa Krista i u duhu Svetoga Pisma.

Dužnost je kršćana da svakome idu ususret kao svome bratu i sestri. Štoviše, s posebnom obzirnošću i ljubaznošću pozvani smo ići prema različitima od nas kako bi otkrili što nas povezuje i obogatili jedno drugo. Sveto pismo u Knjizi Levitskog zakonika govori o tome: „Stranac koji s vama boravi neka vam bude kao sunarodnjak; ljubi ga kao sebe samoga. Ta i vi ste bili stranci u egipatskoj zemlji. Ja sam Jahve, Bog vaš,“ (Lev 19,34).

Povjerenstvo organizira svoj rad prema uputi Papinskog vijeća za duhovnu brigu oko selilaca i putnika Erga migrantes caritas Christi, kao i prema smjernicama crkvenog učiteljstva o pastoralu migranata i turista. S posebnom pastoralnom brigom prati migrante na teritoriju Zagrebačke nadbiskupije kao i turiste koji posjećuju našu Prvostolnicu i druga Svetišta ili sakralne objekte na njenom području.

Cilj je Povjerenstva, u suradnji sa svima zainteresiranima, a napose u susretu s ljudima, razvijati crkveno poslanje brige za čovjeka i navještaj Evanđelja. To čini kroz nekoliko vidika:
  1. Poticanje zajedništva u solidarnosti i suradnji s turistima i migrantima.
  2. Uspostavljanje mjesta za pružanje informacija i pomoći turistima i migrantima.
  3. Zauzimanje za poštovanje ljudskog dostojanstva i prava turista i migranata.
  4. Usmjeravanje migracijskog iskustva prema navještaju Evanđelja i rast u kršćanskom životu.
U gradu Zagrebu radi posla ili studija živi privremeno ili je stalno nastanjeno nekoliko tisuća stranaca. Također, u posljednje vrijeme mnogo je migranata iz zemalja Bliskog istoka koji uglavnom prolaze kroz našu Nadbiskupiju, a među njima ima i onih koji traže azil.

Nakana je Povjerenstva svima onima koji su katolici, pružiti potrebnu pastoralnu skrb i sa svim migrantima uspostavljati i razvijati prijateljski dijalog. Povjerenstvo će u tom smislu izvještavati o vjerskim događanjima, koordinirati i organizirati slavlja svetih misa na stranim jezicima i sakramenta pomirenja, a prema potrebi, organizirat će druge vjerske susrete, kateheze, duhovne obnove i evangelizacijske programe. Također, Povjerenstvo će surađivati s drugim crkvenim organizacijama koje su uključene u rad s migrantima.

Turistima je pak važno ne samo otvoriti vrata naših sakralnih prostora i objekata te organizirati razgledavanje, već i omogućiti da u svom posjetu bolje upoznaju crkvenu i vjersku baštinu naše Nadbiskupije. U tu svrhu, Povjerenstvo promiče gostoljubivost prema turistima, priprema razne materijale koji će im pružati više informacija o mjestu koje posjećuju, organizira prikladno vodstvo i stoji na raspolaganju za sva pitanja.

Povjerenstvo će u budućnosti pripremati posebne rute za turiste kroz Nadbiskupiju koje će imati i hodočasničku komponentu. Djelovanje na području pastorala turista odvijat će se u bliskoj suradnji s Uredom za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije.
Ispišite stranicu: