HR

Nadbiskupija

Župe

Sveta Marija pod Okićem
Rođenje BDM
Župnik:vlč. Nikola Sanjković
Adresa:Repišće 42b, 10450 Jastrebarsko
Telefon:01 6294 200
E-adresa: zupa.marijaokic@zg-nadbiskupija.hr

Župa se prvi put spominje u Popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine. Teritorijalno je smanjena 1961. godine osnutkom Župe Klinča Sela–Zdenčina (za naselja Goli Vrh, Klinča Sela, Gornja Zdenčina, Donja Zdenčina i Crna Mlaka).

Današnja župna crkva kao građevina prvi put se spominje 1622. godine. Obnovljena je i proširena 1685. godine, a iznutra uređena 1692. godine. Posvećena je 14. rujna 1692. godine. Crkva je obnavljana i u 18. stoljeću, a nakon požara 1888. godine, kad je izgorjelo svetište s glavnim oltarom, obnovom je dobila današnji izgled. Godine 1911. zbog odrona i klizanja tla nestalo je naselje Popov Dol, a jedine sačuvane građevine ostale su župni dvor i kapela sv. Matije Apostola. Iduće godine u blizini župne crkve izgrađeno je novo selo pod imenom Okićka Sveta Marija, koje su komunističke vlasti 1947. godine preimenovale u Novo Selo Okićko. Novi župni dvor je 1981. godine izgrađen u Repišću.