HR

Nadbiskupija

Župe

Gornja Stubica
Sv. Juraj
Župnik:preč. Nikola Jurković
Adresa:Zagrebačka 6, 49245 Gornja Stubica
Telefon:049 289 094
Fax:049 289 094
E-adresa: zupa.gstubica@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:zupa-svetogjurja.hr

Točno vrijeme osnutka Župe nije moguće odrediti. Crkva sv. Jurja u Gornjoj Stubici prvi put se spominje 1209. godine u povelji hrvatsko-ugarskog kralja Andrije II. kojom vraća posjede županu Vratislavu, dok se sama Župa spominje u Popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine. Teritorijalno je smanjena osnutkom Župe Laz 2001. godine (za naselja Laz Stubički i Sveti Matej te dio naselja Karivaroš).

Župna crkva je tijekom stoljeća više puta dograđivana i pregrađivana. Današnja crkva sagrađena je 1752. godine na temeljima crkve koja se spominje 1622. godine. U obnovama nakon potresa 1880. i 1907. godine te u velikoj obnovi 1936./1937. godine dobila je današnji oblik starokršćanske bazilike s produženim svetištem i pokrajnjim lađama. Crkvu je 5. rujna 1937. godine posvetio zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac.

U potresu 22. ožujka 2020. godine nastala su velika oštećenja na župnoj crkvi, župnoj kući i na kapeli sv. Fabijana i Sebastijana u Slanom Potoku. Župna crkva je obnovljena u studenom 2020. godine, no u potresu 29. prosinca 2020. godine zadobila je nova oštećenja. Tada su oštećene i kapele Svete Marije u Dubovcu i Svetog Križa u Hižakovcu. U prvoj polovici 2022. godine dovršena je konstruktivna obnova župne crkve i kapele u Slanom Potoku, dok je obnova župnog dvora u tijeku.

Foto: Z. Atletić