HR

Nadbiskupija

Župe

Skakavac
Sv. Rok
Župnik:preč. mr. Kristijan Gatarić
Adresa:Skakavac 48, 47212 Skakavac
Telefon:047 711 100
Fax:047 711 100
E-adresa: zupa.skakavac@zg-nadbiskupija.hr

Župa je osnovana 1826. godine. Župna crkva je sagrađena 1863. godine. Za vrijeme Domovinskog rata Župa je bila okupirana (od 3. listopada 1991. godine). Tijekom ožujka i travnja 1992. godine župna crkva je spaljena i dijelom porušena. Nova župna kuća, sagrađena 1973. godine, teško je oštećena, a spaljen je i stari župni dvor, sagrađen 1806. godine, koji je služio kao pastoralni centar. Krajem 1991. godine spaljene su i porušene kapele Majke Božje u Banskoj Selnici i sv. Petra u Banskom Kovačevcu te kapelica sv. Nikole u Skakavcu. Župa je oslobođena 7. kolovoza 1995. godine u vojno-redarstvenoj operaciji »Oluja«. Novo krovište župne crkve postavljeno je 1996. godine, a kompletna obnova dovršena je 2000. godine. Nova župna kuća obnovljena je 1998. godine, a obnova starog župnog dvora, odnosno pastoralnog centra dovršena je 2000. godine. Župnu crkvu posvetio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić 2. lipnja 2001. godine.