HR

Nadbiskupija

Župe

Jastrebarsko
Sv. Nikola biskup
Župnik:vlč. Filip Marić
Župni vikar:vlč. Luka Tufeković
Adresa:Trg kard. Alojzija Stepinca 1, 10450 Jastrebarsko
Telefon:01 6281 756
Fax:01 6281 756
E-adresa: zupni.ured.sv.nikole@zg.t-com.hr
Internetska adresa:http://www.zupajastrebarsko.hr/

Župa se prvi put spominje u Povelji kralja Bele IV. iz 1257. godine, a navedena je i na Popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine. Današnja župna crkva je građena od 1772. do 1776. godine, a posvetio ju je 13. kolovoza 1786. godine zagrebački kanonik i naslovni biskup beogradski Antun Zlatarić. Crkva je teško stradala u potresu 1880. godine, nakon čega je pročelje dobilo današnji izgled.

Posljednji put je obnovljena iznutra 1978. godine, zvonik je obnovljen 2004. godine, a krovište 2009. godine. Zbog oštećenja u potresu 22. ožujka 2020. godine kapela Svetog Duha u Jastrebarskom je zatvorena, a oštećenja u manjoj mjeri nastala su na župnoj crkvi i župnom dvoru. U potresu 29. prosinca 2020. godine župna crkva je dodatno oštećena te je zatvorena, a zbog oštećenja zatvorena je i kapela sv. Pavla u Pavlovčanima. Obnova župne crkve i kapele Svetog Duha je pri kraju, a u pripremi je obnova kapele u Pavlovčanima.

Foto: Z. Atletić