HR

Nadbiskupija

Župe

Laz
Sv. Andrija
Župnik:vlč. mr. Domagoj Matošević, privremeni upravitelj župe
Župni vikar:vlč. Mirko Brlić, supsidijar; vlč. Kornelije Grgić, supsidijar
Adresa:Laz Bistrički 183, 49246 Marija Bistrica
Telefon:049 419 515
E-adresa: zupa.laz@zg-nadbiskupija.hr; zupalaz@gmail.com

Župa je osnovana 22. srpnja 2001. godine odvajanjem od župa Gornja Stubica (naselja Laz Stubički, Sveti Matej i dio Karivaroši) i Marija Bistrica (naselje Laz Bistrički). Za župnu crkvu određena je tadašnja kapela sv. Andrije izgrađena 1667. godine, a današnji izgled dobila je nakon temeljite obnove 1875. godine. Posljednji put obnovljena je 1997. godine.

U potresu 22. ožujka 2020. godine znatno su oštećene župna crkva i kapela sv. Mateja u Svetom Mateju. Župna crkva je obnovljena sredinom 2022. godine, a obnova kapele sv. Mateja je pri kraju.