HR

Nadbiskupija

Župe

Sveti Martin pod Okićem
Sv. Martin biskup
Župnik:vlč. Siniša Hegedušić
Adresa:Sveti Martin pod Okićem 35, 10435 Sveti Martin pod Okićem
Telefon:01 3382 161
E-adresa: zupa.martinokic@zg-nadbiskupija.hr

Po postanku to je najstarija župa u nekadašnjem Okićkom, a danas Samoborsko-okićkom dekanatu. Premda se prvi put spominje u Popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine, njezina povijest počela se razvijati zajedno s Okić-gradom, čiji prvi pisani spomen seže u 1193. godinu i čiji su gospodari bili pokrovitelji Župe. Teritorijalno je obuhvaćala velik prostor, tako da su tijekom vremena od nje osamostaljene župe Sveta Marija pod Okićem, Sveta Nedjelja, Rakov Potok te naselja Pavučnjak i Petkov Breg, danas u sastavu Župe Klinča Sela–Zdenčina.

Župna crkva, kako smatra crkveni povjesničar mons. Antun Ivandija, po svom tlocrtu i romaničkim temeljima najstarija je crkva u gornjoj Hrvatskoj. Izgrađena je u 12. stoljeću, a temeljito je obnovljena i dobila je današnji izgled u prvoj polovici 17. stoljeća. Posvećena je 14. studenoga 1649. godine. Crkva je posljednji put temeljito obnovljena 2017. godine. U potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine znatno su oštećene župna crkva, kapela sv. Roka u Galgovu i kapela sv. Antuna Pustinjaka u Klakama. Obnova svih triju crkava je u tijeku.