HR

Nadbiskupija

Župe

Rozga
Sv. Ana
Župnik:vlč. Alen Vrbek
Adresa:Rozganska cesta 58, 10293 Dubravica
Telefon:01 3399 042
E-adresa: zupa.rozga@zg-nadbiskupija.hr; sveteanezupa@gmail.com

Župa se u pisanim dokumentima prvi put spominje u 13. stoljeću. U to se vrijeme na sjeveru protezala sve do Novih Dvora Klanječkih, a obuhvaćala je i današnju Župu Kraljevec na Sutli i dio Župe Marija Gorica. Stara župna crkva, koja je bila smještena na brijegu zvanom Vinsko brdo, posvećena je 5. kolovoza 1691. godine, a kad je stradala u požaru, podno Vinskog brda je 1842. godine sagrađena današnja crkva, koja je iste godine i posvećena.

Posljednji put je obnovljena izvana 2005. godine, iznutra 2007. godine, a zvonik je obnovljen 2008. godine. U potresu 29. prosinca 2020. godine oštećena je župna crkva.

Foto: Z. Atletić