HR

Nadbiskupija

Župe

Rečica
Sv. Ivan Krstitelj
Župnik:vlč. Lovro Zaplatić
Adresa:Rečica 47, 47203 Rečica
Telefon:047 713 002
Fax:047 713 002
E-adresa: zupa.recica@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:http://zupa-svik-recica.hr

Župa se spominje 1667. godine. Župna crkva je građena od 1737. do 1782. godine na temeljima crkve iz 1685. godine. Blagoslovljena je 1782. godine. Temeljito je obnovljena 1987. godine, a potom je teško oštećena u ratnim razaranjima ujesen 1991. godine.

Obnovljena je 1997. godine. Godine 2019. započela je obnova unutrašnjosti crkve. U potresu 29. prosinca 2020. godine župna crkva i župna kuća teško su oštećene te je u tijeku obnova.