HR

Nadbiskupija

Župe

Marija Gorica
Pohod BDM
Župnik:vlč. Stjepan Barić
Adresa:Gorički trg 1, 10299 Marija Gorica
Telefon:01 3395 848
Fax:01 3395 848
E-adresa: zupa.mgorica@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-marijagorica.hr

Početkom 16. stoljeća na području današnje Župe Marija Gorica postojala je Župa Sveti Križ, koja je 1640. godine sjedinjena sa Župom Brdovec, a onda je 1789. godine odvajanjem od Župe Brdovec osnovana današnja Župa Marija Gorica.

Današnja župna crkva, izvorno posvećena sv. Petru, izgrađena je u razdoblju od 1517. do 1527. godine zajedno sa samostanom franjevaca, koji su iz Bosne pobjegli pred turskim osvajanjima. Crkvu je 1682. godine posvetio zagrebački biskup Martin Borković te je tom prilikom dobila današnji naziv. Godine 1733. izgrađen je novi samostan, a današnji barokni izgled crkva je dobila u velikoj obnovi 1758. godine. Crkvu je 12. srpnja 1761. godine posvetio biskup Stjepan Putz. Nakon ukinuća samostana 1786. godine, franjevci četrdeset godina upravljaju novoosnovanom Župom. Samostan je srušen zbog dotrajalosti i požara, a novi župni dvor izgrađen je 1837. godine.

Crkva je posljednji put obnovljena 1992. godine.