HR

Nadbiskupija

Župe

Soblinec
Bezgrešno začeće BDM
Župnik:vlč. Dominik Glasnović
Adresa:Slavonska 11, 10360 Sesvete
Telefon:01 2042 625
Fax:01 2042 625
E-adresa: zupa.soblinec@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:http://www.zupa-soblinec.com/

Župa je osnovana 1. rujna 1975. godine izdvajanjem pojedinih naselja iz župa Cerje, Kašina i Vugrovec. Do izgradnje crkve u Soblincu kao privremena župna crkva služila je kapela Duha Svetoga u Žerjavincu.

Župna crkva građena je od 2000. do 2006. godine, nakon čega je više godina uređivana i opremana. Posvetio ju je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić 29. svibnja 2016. godine. U potresu 22. ožujka 2020. godine nastala su manja oštećenja na župnoj crkvi i kapeli u Popovcu, a znatnije su oštećene kapele u Šašinovcu i Žerjavincu.