HR

Nadbiskupija

Župe

Velika Erpenja
Sveta Tri kralja
Župnik:vlč. Luka Slijepčević (upravlja iz župe Veliko Trgovišće)
Adresa:Dubrovčan 98, 49215 Tuhelj
Telefon:049 557 015
Fax:049 557 015
E-adresa: zupa.verpenja@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.velikaerpenja.com

Župa je osnovana 1789. godine odvajanjem od Župe Sveti Juraj na Jezeru (danas Župa Veliko Trgovišće). Za župnu crkvu određena je tadašnja filijalna kapela u Velikoj Erpenji sagrađena 1650. godine. Drveni zvonik je zamijenjen zidanim u prvoj polovici 19. stoljeća. Crkva i župni dvor su teško oštećeni u potresu 1880. godine, nakon čega je župni dvor iznova sagrađen. Krovište i zvonik posljednji put su obnovljeni 2010. godine. Zbog oštećenja u potresu 29. prosinca 2020. godine crkva je teško zatvorena, a njezina obnova je u tijeku.

Foto: Z. Atletić