HR

Nadbiskupija

Župe

Vugrovec
Sv. Franjo Ksaverski
Župnik:vlč. Filip Lucić
Adresa:Šenoina 54, 10360 Sesvete
Telefon:01 2044 255
E-adresa: zupa.vugrovec@zg-nadbiskupija.hr; ured@zupa-vugrovec.com
Internetska adresa:www.zupa-vugrovec.com

Vugrovec se prvi put spominje 1201. godine u ispravi kojom ugarsko-hrvatski kralj Emerik potvrđuje zemljišne posjede Zagrebačke biskupije. Župa je osnovana oko 1300. godine s prvotnom drvenom crkvom sv. Mihaela Arkanđela na groblju u Vugrovcu.

Sjedište Župe je 1803. godine preseljeno u baroknu kapelu sv. Franje Ksaverskog koju je u Donjem Vurgovcu dao izgraditi zagrebački biskup Juraj Branjug u prvoj polovici 18. stoljeća (opisana je u kanonskoj vizitaciji 1736. godine) te je Župa tada dobila novog nebeskog zaštitnika. Glavni oltar posvetio je 29. srpnja 1759. godine zagrebački biskup Franjo Thauszy. Početkom 19. stoljeća crkvi su dograđeni sakristija i zvonik, a 1801. godine izgrađen je novi župni dvor. Župa je teritorijalno smanjena 1975. godine osnutkom Župe Soblinec (za naselja Popovec i Obrež).

U potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine teško su oštećene župna crkva, crkva sv. Mihaela Arkanđela u Vugrovcu i župna kuća. Župna kuća je obnovljena tijekom 2022. godine, a obnova obiju crkava je u tijeku.