HR

Nadbiskupija

Župe

Svetice
Rođenje BDM
Župnik:o. Marko Kornelije Glogović, OSPPE
Adresa:Svetice 5, 47281 Mali Erjavec
Telefon:047 745 378
Fax:047 745 378
E-adresa: zupa@svetice.com
Internetska adresa:www.svetice.com

Župa je osnovana 1789. godine odvajanjem od župa Ozalj i Trg. Do 1809. godine djelovala je kao samostalna kapelanija. Župom su od njezina osnutka do 1994. godine upravljali dijecezanski svećenici iz Župe Mahično, a u razdoblju od 1941. do 1947. godine lazaristi.

Godine 1994. u Svetice se vraćaju pavlini, koji su tu osnovali samostan 1627. godine, kamo su došli iz Kamenskog bježeći pred Turcima, a kojeg su napustili 1786. godine nakon što je pavlinski red ukinut na području Austro-Ugarske Monarhije.
Crkva i samostan građeni su od 1630. do 1647. godine na temeljima ranije crkve iz sredine 16. stoljeća. Današnji izgled crkva je dobila 1669. godine, kada je u obnovi nakon razornog potresa znatno produljena i proširena. Posljednja obnova crkve (izvana i iznutra) trajala je od 1994. do 2004. godine. U potresu 29. prosinca 2020. godine manja oštećenja nastala su na samostanu, župnoj crkvi i kapeli sv. Ivana Krstitelja u Svetičkom Hrašću.

Na groblju u Sveticama sahranjen je sluga Božji o. Janez Strašek, slovenski lazarist, koji je Župom upravljao od 8. rujna 1946. godine, a kojeg su komunisti ubili na Cvjetnicu 30. ožujka 1947. godine.