HR

Nadbiskupija

Župe

Sveti Križ Začretje
Uzvišenje Svetog Križa
Župnik:preč. Vladimir Drnetić
Adresa:Trg hrvatske kraljice Jelene 3, 49223 Sveti Križ Začretje
Telefon:049 227 909
Fax:049 227 909
E-adresa: zupa.skzacretje@zg-nadbiskupija.hr; rktsvkr@kr.t-com.hr
Internetska adresa:http://www.zupa-svkrizzacretje.hr/

Župa se prvi put spominje u Popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine. Teritorijalno je smanjena 1658. godine osnutkom Župe Zabok, 1726. godine osnutkom Župe Bedekovčina, 1968. godine pripajanjem naselja Jurjevec i Viča Sela te dijela naselja Klupci Župi Krapinske Toplice i naselja Grdenci Župi Zabok.

Vrijeme gradnje župne crkve nije poznato, premda postoji velika vjerojatnost da je crkvica postojala već krajem 12. stoljeća. Tijekom stoljeća izgled crkve kao građevine toliko se mijenjao da je gotovo izgubila svoj gotički karakter, a crkva u sadašnjem obliku potječe iz sredine 17. stoljeća, s tim da su sredinom 18. stoljeća izgrađene pokrajnje kapele, nova sakristija, novi kor i novi zvonik. Crkvu je 14. lipnja 1779. godine posvetio zagrebački biskup Josip Galjuf.

Posljednji put je obnovljena iznutra u razdoblju od 1991. do 1994. godine, a izvana 2009. godine. U potresu 29. prosinca 2020. godine oštećeni su župna crkva, kapela Blažene Djevice Marije u Klupcima Začretskim i župni dvor. Obnova župne crkve i kapele je u tijeku.