HR

Nadbiskupija

Župe

Novigrad na Dobri
Uznesenje BDM
Župnik:Filip Vicić, CM
Župni vikar:Dario Grbac, CM
Adresa:Novigrad na Dobri 17, p.p.37, 47250 Duga Resa
Telefon:047 874 009
Fax:047 874 009
E-adresa: zupa.nnadobri@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-novigrad-na-dobri.hr

Župa se prvi put spominje u Popisu župa Krčke biskupije iz 1018. godine. Oko 1340. godine pripala je Zagrebačkoj biskupiji te se spominje u Popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine. Župom su do 1998. godine upravljali dijecezanski svećenici, kada je povjerena Misijskoj družbi sv. Vinka Paulskog – lazaristima.

Svetište današnje župne crkve sagrađeno je u 15. stoljeću. Crkva je obnovljena i proširena 1781. godine, a zvonik je izgrađen 1782. godine. Posvetio ju je 20. srpnja 1823. godine zagrebački biskup Maksimiljan Vrhovac. Crkva je posljednji put obnovljena u razdoblju od 2002. do 2019. godine. Novi župni dvor sagrađen je 1977. godine, a od 2000. do 2004. godine na temeljima starog župnog dvora sagrađen je Pastoralni centar sv. Vinka Paulskog. U potresu 29. prosinca 2020. godine teže su oštećene župna crkva (posebno svetište) i kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Zagradcima privremeno su zatvorene. Svetište župne crkve obnovljeno je 2022. godine.


OPŠIRNIJE O POVIJESTI ŽUPE PROČITAJTE OVDJE.