HR

Nadbiskupija

Župe

Noršić Selo
Sveti Duh
Župnik:vlč. Josip Čulig, upravlja iz župe Lug Samoborski
Adresa:Noršić Selo, 10432 Bregana
Telefon:01 3375 215
E-adresa: zupa.norsicselo@zg-nadbiskupija.hr

U Noršić Selu je 1789. godine uspostavljena lokalna kapelanija, a Župa je osnovana 1831. godine odvajanjem od Župe Samobor. Današnja župna crkva sagrađena je 1642. godine na mjestu starije drvene kapele. Tijekom 19. i 20. stoljeća nekoliko je puta obnavljana, a posljednji put obnovljena je iznutra 2016. godine. Blagoslovljena je 9. rujna 1934. godine. Od 1986. godine Župom se upravlja iz tada osnovane Župe Lug Samoborski.

Foto: Z. Atletić