HR

Pastoral

Molitva vjernika

Foto: Te Deum, 2021.

U liturgijskoj knjizi koja sadrži molitvene tekstove i upute za misu (zvan Misal, a nekad sakramental), precizno se objašnjava red euharistijskog slavlja počevši od službe riječi pa do euharistijske službe. Posljednji dio službe riječi je ono što se naziva molitva vjernika ili sveopća molitva. Ali, kao posljednji dio, korisno ju je smatrati i osovinom koja nam omogućuje okretanje prema sljedećem dijelu.

Biskup ili prezbiter predsjeda ovim obrednim trenutkom uvodom i pozivom narodu na molitvu. On je Kristov sakrament na čelu svoje Crkve. Krist vodi svoj narod u molitvi. To je pokret zajednice prema Bogu Ocu. Krist stoji u sredini. Naš hod prema Ocu je po Njemu. Tada đakon ili druga osoba izgovara određene molitve u ime zajednice i zajednica dodaje svoj glas svakoj od njih. Može biti učinkovitije ako se ove molbenice pjevaju, ali, pjevane ili ne, niz molbi stvara pulsirajući ritam dok Crkva vapi u svojim potrebama pred nebeskim Ocem.

Nazivaju se molitvama vjernika (vjernik je tehnički izraz koji je tradicija koristila za krštenike) jer je odgovornost krštenih, koji žive u svijetu, da u molitvi prikažu pred Bogom potrebe Crkve i cijelog svijeta. To je njihov život u svijetu, prosvijetljen i nadahnut onim što su danas čuli u Božjoj riječi, koja im daje znanje za što moliti. Molitve se nazivaju i općim nakanama ili ponekad sveopćom molitvom kako bi se ukazalo na smjer u kojem treba ići naša molitva. Ove molbe trebaju biti vrlo općenite. Pojedinci se mogu moliti za svoje posebne potrebe u tišini svog srca. Ovdje Crkva daje glas svom odnosu sa cijelim svijetom.

Opisujući dvostruko kretanje liturgije, primijetili smo da se Bog ne obraća svijetu nejasno, već kroz Crkvu. Ona postoji zbog ljubavi prema svijetu i u ime cijelog svijeta obraća se Bogu. Stoga je u ovom trenutku liturgijskog slavlja kretnja liturgije kao odgovor na Božju riječ od strane Crkve i iz ljubavi prema svijetu. Ova uloga Crkve izražena je u ovoj molitvi. Biskup, koji poziva vjernike da izraze molitvu, obredni je izraz - otajstvo - Krista koji je svome tijelu povjerio odgovornost u svijetu. Svojim nas je primjerom Krist naučio o čemu i o kome se moramo brinuti. Sad od nas očekuje srce i um poput svojeg. To nije ništa drugo nego dijeljenje s nama Njegove svećeničke uloge zagovaranja za svijet. Nakon što izrazimo svoje potrebe, On će ih sam prikupiti i učiniti svojima, na isti način na koji će biskup i zaključiti molitvu: „Po Kristu, Gospodinu našem“.

Želim inzistirati na širini koju bi ove molitve trebale imati. Ako neke zajednice ne mogu smisliti molitve koje nadilaze vlastite granice i interese, izražen je uski smisao Crkve. U zajednici koja odražava prošireno Kristovo srce, molimo se prije svega za Crkvu, ali za Crkvu kako bi bila sveta i Bogu prihvatljiva i sakrament spasenja za svijet. I tada molimo za svijet, prije svega kako bi svijet mogao spoznati spasenje ponuđeno u Kristu i, ukratko, da se patnja i napor ublaže i da se isprave nepravde. Molimo se uzimajući u obzir Božje namjere prema svijetu, tj. da se „svi ljudi spasu i dođu do spoznaje istine“ (1 Tim 2,4). Drugim riječima, molimo se znajući da Bog želi da se svi narodi svijeta okupe oko euharistijskog stola oko kojeg smo sada okupljeni. I stoga, budući da imamo privilegiju tamo moliti i govoriti, što god tamo primimo, morat ćemo učiniti u njihovo ime.

U sljedećem dijelu liturgije, na početku euharistijske liturgije, vjernici će prinijeti darove kruha i vina, kao i ostale darove, te će ih u procesiji nositi svećeniku. O svemu tome moći ćemo opširno razmatrati. Ali sad, uzimajući u obzir molitve vjernika kao temeljne, možemo reći da će sve što za sada molimo biti doneseno zajedno s kruhom i vinom i predano u Kristove ruke da se preobrazi. Crkva predstavlja sebe i svijet i moli za preobrazbu.

Stoga se drugi glavni dio mise naziva euharistijskom službom koja je podijeljena u nekoliko dijelova: priprema oltara i prinosa, euharistijska molitva i obred pričesti. O tome će biti više riječi u sljedeća tri poglavlja. Već se puno toga dogodilo, ali sada se događa puno više - nevjerojatno više.
___________________________________
Prilozi (preuzeto sa: glazba.biskupija-varazdinska.hr):
1. Sveopća molitva vjernika (opći obrazac)
2. Zazivi sveopće molitve vjernika


Prvi dio: Što se događa u misi? (I)
Drugi dio: Što se događa u misi? (II)
Treći dio: Što se događa u misi? (III) 
Četvrti dio: Što se događa u misi? (IV)
Peti dio: Što se događa u misi? (V)
Šesti dio: Što se događa u misi? - Uvodni obredi (I)
Sedmi dio: Što se događa u misi? - (Uvodni obredi II)
Osmi dio: Što se događa u misi? - Uvodni obredi (III)
Deveti dio: Što se događa u misi? - Uvodni obredi (IV)
Deseti dio: 
Što se događa u misi? - Zborna molitva
Jedanaesti dio: Što se događa u misi? - Služba riječi
Dvanaesti dio: Što se događa u misi? - Služba riječi (II)
Trinaesti dio: Što se događa na misi? - Čitanje Starog zavjeta 
Četrnaesti dio: Što se događa u misi? - Otpjevni psalam 
Petnaesti dio: Što se događa u misi? - Drugo čitanje 
Šesnaesti dio: Aleluja ili pjesma prije Evanđelja i Navještaj evanđelja
Sedamnaesti dio: Homilija  
Osamnaesti dio: Vjerovanje


Knjigu prevodi vlč. mr. Tomislav Hačko, a prijevod se objavljuje uz dozvolu autora i izdavača Gracewing Publishing.
 

Podijelite na: