HR

Pastoral

Što se događa u misi? - Slaviti Boga (doksologija) i veliki „Amen“


 
Slavljenje Boga i jedni u drugima u Bogu: ta se radost već doživljava u euharistijskom slavlju. Drugo ime je pohvala. Za ovu dimenziju euharistijske molitve postoji i tehnički pojam, izveden iz grčkoga poput ostalih: doksologija. Osjećaj za doksologiju ili slavu i slavljenje Boga ima svoj hod kroz euharistijsku molitvu od njenog početka. Zapravo, u predslovlju i u anđeoskom himnu pojam doksologije bio je vrlo istaknut, iako tamo nisam koristio ovaj tehnički pojam. Ali postoji i određeni dio euharistijske molitve koji se naziva doksologija i koja zatvara svaku molitvu. Stoga je doksologija završni dio ove molitve, koji tvori cjeloviti krug od doksologije do predslovlja.
 
Biskup podiže kruh i vino - kruh i vino koje smo mi prinijeli, kruh i vino preobraženi u tijelo i krv Kristovu u obliku žrtve koja nikad ne prestaje, kruh i vino koje ćemo uskoro blagovati - podižući ih predstavlja ih Bogu Ocu kao „savršenu žrtvu prinesenu na slavu Njegova imena“. „Po Kristu, s Kristom i u Kristu, tebi Bogu, Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova“. U tome trenutku Crkva čini ono što je činio Krist i to će zauvijek činiti: ona prinosi jedno Isusovo tijelo, s kojim je sjedinjena, Ocu na slavu Njegova imena i za spasenje svijeta. Ovo je naše zajedništvo na Kristovoj žrtvi. To je savršena pohvala.

Trinitarni oblik ove molitve ne može se zanemariti. Ako je od početka molitve svaki mali dio molitve upućen Bogu Ocu, onda je ovo sada vrhunac obraćanja Ocu. Ako smo do sada uvijek bili svjesni da možemo doći do Oca samo po Kristu, sada u završnici gomilamo prijedloge, uživajući u svim mogućim smjerovima i dimenzijama Njegova posredovanja. Došli smo do točke radosti: po Kristu, s Kristom, u Kristu - to je jedini način na koji možemo doći do Boga Oca. I ako smo tijekom molitve bili svjesni da je sa svakim po Kristu bilo u Duhu Svetom, sada ovdje dodajemo jednu riječ za ulogu Duha, koja karakterizira bilo osobu Duha u kontekstu osoba Trojstva, bilo kao Njegovo djelovanje u nama: kažemo „u jedinstvu Duha Svetoga“. Ovdje  pohvalu (doksologija) vidimo kao savršen sažetak onoga što smo zapamtili (anamneza) i ono što smo molili (epikleza). To je uvijek cjelovit oblik kršćanske molitve. Prisjećati se onoga što je Bog učinio, tražiti ono što želimo i završiti s pohvalom Boga.

Riječi i geste zajedno: biskup ili prezbiter drži tijelo i krv Kristovu, u kojoj smo svi sjedinjeni, i prinosimo je Ocu da Mu se udijeli čast i slavu. Smjer kretanja je jasan. Cijeli svijet ide k Ocu po Kristu i to je također djelo Crkve. Ne bismo pogriješili misleći da je Otac obuzet onim što vidi kako dolazi prema Njemu. Vidi kako dolazi Njegov Sin i cijeli svijet koji se pomirio u tijelu Njegova Sin. Znam da zvuči čudno govoriti o obuzetom Bogu, ali puno toga što nam se otkriva o Bogu u Kristu uznemiruje apstraktne predodžbe o božanstvu. Kako drugačije doći do punog značenja onoga što se događa u ovom konkretnom trenutku završne doksologije? Otac je dao svoga Sina svijetu. U svojoj žrtvi na križu Sin uništava grijehe svih nas u svom tijelu.

Sada nas u tom istom tijelu, uskrslom od mrtvih, nosi kao jedno jedino tijelo pred svoga Oca i kaže: „svaka čast i slava“. Otac vidi Sina na jedini način na koji Ga može vidjeti – odjevenog u naše naše tijelo, u Njegovo raspeto tijelo i sada uskrsnulo. Vidjevši svog Sina, On vidi i nas jer nema drugog Sina, nego potpuni Sin. Otac kliče: „Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!“. U Njemu je svijet  pomiren s Bogom. To se događa u misi. Mi smo u našoj konačnoj budućnosti. Biskup ili prezbiter predvodio je cijelu molitvu govoreći u ime Crkve, djelujući u Kristovoj osobi. Zajednica kroz njegovo vodstvo doživljava nezaobilazno Kristovo posredovanje. Slijedio je Krista kroz spomen na Njegovu smrt i uskrsnuće i sada stiže s Njim u prisutnost Oca.

Na sve to što je Krist učinio, na sve što se događa, zajednica  klikće tako da odzvanja „Amen“. To je najveći „Amen“ u misi i zato je najveći „Amen“ na svijetu. Kao da smo se „zagrijavali“ za ovaj „Amen“ izgovarajući ga tijekom liturgije u važnim trenucima. Ovaj „Amen“ sadrži sve ostale. To je najpotpuniji smisao „Amena“ o kojem sam govorio i kojim se zaključuje Vjerovanje. Sad imamo sve članke Vjerovanja - Oca, Sina i Duha Svetoga u koje vjeruju Crkva - kao događaj. A „Amen“ koji na to pristaje, razumije nešto od toga, želi da to bude tako. To je odjek „Amena“ u svijetu, kroz stoljeća i na nebu. Ovaj „Amen“ nikad ne prestaje. U misi, s našeg prostora i vremena, mi smo sjedinjeni s ovim vječnim „Amen“ i uvijek ćemo pjevati ono što pjevamo sada. Amen!


Nastavak prijevoda od ponedjeljka, 17. siječnja 2022.


Prvi dio: Što se događa u misi? (I)
Drugi dio: Što se događa u misi? (II)
Treći dio: Što se događa u misi? (III) 
Četvrti dio: Što se događa u misi? (IV)
Peti dio: Što se događa u misi? (V)
Šesti dio: Što se događa u misi? - Uvodni obredi (I)
Sedmi dio: Što se događa u misi? - (Uvodni obredi II)
Osmi dio: Što se događa u misi? - Uvodni obredi (III)
Deveti dio: Što se događa u misi? - Uvodni obredi (IV)
Deseti dio: 
Što se događa u misi? - Zborna molitva
Jedanaesti dio: Što se događa u misi? - Služba riječi
Dvanaesti dio: Što se događa u misi? - Služba riječi (II)
Trinaesti dio: Što se događa na misi? - Čitanje Starog zavjeta 
Četrnaesti dio: Što se događa u misi? - Otpjevni psalam 
Petnaesti dio: Što se događa u misi? - Drugo čitanje 
Šesnaesti dio: Aleluja ili pjesma prije Evanđelja i Navještaj evanđelja
Sedamnaesti dio: Homilija  
Osamnaesti dio: Vjerovanje 
Devetnaesti dio: Molitva vjernika 
Dvadeseti dio: Što se događa u misi? - Priprema oltara i darova 
Dvadeset prvi dio: Što se događa u misi? - Prinos darova biskupu ili prezbiteru 
Dvadeset drugi dio: Što se događa u misi? - Molitve prikazanja 
Dvadeset treći dio: Što se događa u misi? - Euharistijska molitva (V)
Dvadeset četvrti dio: Što se događa u misi? - Svećenikov dijalog s narodom – dijalog predslovlja
Dvadeset peti dio: Što se događa u misi? - Svećenikov dijalog s Bogom - preslovlje
Dvadeset šesti dio: Što se događa u misi? - Svet, svet, svet 
Dvadeset sedmi dio: Što se događa u misi? - Ispovijedati Božju svetost i slavu 
Dvadeset osmi dio: Što se događa u misi? - Svećenik zaziva Duha Svetoga (prva epikleza) 
Dvadeset deveti dio: Što se događa u misi? - Izvještaj o ustanovljenju euharistije 
Trideseti dio: Što se događa u misi? - Tajna vjere 
Trideset prvi dio: Što se događa u misi? - Druga epikleza
Trideset drugi dio: Što se događa u misi? - Zagovori


Knjigu prevodi vlč. mr. Tomislav Hačko, a prijevod se objavljuje uz dozvolu autora i izdavača Gracewing Publishing.
 
Ispišite stranicu: