Riječ Nadbiskupa

Kardinalova uvodna riječ na otvaranju Šestog hrvatskog socijalnog tjedna

Dragi sudionici, tematici koja je pred nama potrebno je, u duhu pape Ivana Pavla II., pristupiti bez straha, nošeni nadom koja otvara horizonte budućnosti, pokušavajući iščitavati znakove vremena, svjesni da smo kao kršćani pozvani biti jedni drugima bližnji, a posebno najpotrebnijima. 
 
Naime, danas ne proživljavamo samo epohalne promjene, nego pravu pravcatu promjenu epohe, kako izričito naglašava papa Franjo (usp. Veritatis gaudium, 3). On nas neumorno potiče da se kršćanski odgovorno suočimo sa svim vidovima zadane teme ovoga Tjedna i da ne ostanemo samo promatrači, nego i zauzeti Samarijanci.
22.10.2021.

Uvod i homilija kardinala Bozanića na misnom slavlju prigodom otvaranja Sinode o sinodalnosti Crkve

Otajstvo crkvenoga zajedništva govori ne o okupljanju poglavito ljudskim naporima i ljudskim zauzimanjem, nego o istini da nas Bog poziva i ujedinjuje. On nas sabire u različitosti, da bismo u Bogu dijelili zajednički životni put. Razumljivo je da u življenju dolazi i do napetosti, nesuglasica, ali ono što Bog povezuje jače je od podjela.
 
Gledajući i ovo euharistijsko zajedništvo susrećemo istinu koja se očituje u svemu što živimo kao Crkva: ovo je djelo Duha koje nadilazi zemaljske razloge; okupljeni smo u posebnu zajednicu, koju prepoznajemo kao Kristovo otajstveno Tijelo ‒ Crkvu. I kada nastaju nove pojave u Crkvi, kao što su razni pokreti, nadahnuća, zajednice, uvijek ih se prepoznaje i razlučuje po tome koliko je u njima vidljivo djelovanje Duha i zajedništvo Crkve.
17.10.2021.

Homilija kardinala Bozanića na početku akademske godine 2021./2022.

Braćo i sestre, pouka i upozorenje koje Isus upućuje pismoznancima i farizejima o 'ključu znanja' važno je i za naš naraštaj, a posebno za sveučilišni i znanstveni rad. Nije rijetkost da se nametanjem neistina zaslijepi i zamagli razum. Međutim prije ili kasnije ponovno ga se zaziva kao jedino svjetlo u životu.
Za nas kršćane Isus Krist je početak i punina svega stvorenoga, vidljivoga i nevidljivoga. Ta vrhovna Istina nekima se čini u suprotnosti sa znanstvenim pristupima, ali taj 'ključ znanja' nipošto nije razlog za napetosti u svijetu spoznaja kojima se znanost bavi. Štoviše, Istina koja je Krist, u kojoj ne žive odvojeno spoznaja i dobrota, znanje i ljubav, omogućuje širinu slobode, istraživačku znatiželju, nemire ljudskih traženja i pouzdanje u Božji plan.
14.10.2021.

Homilija kardinala Bozanića na đakonskom ređenju

U radosti ovoga Slavlja pozdravljam naše oce biskupe, mnogopoštovane provincijale, odgojitelje Zagrebačke bogoslovije i redovničkih kandidata, profesore naših visokih crkvenih učilišta, župnike naših ređenika i predstavnike njihovih župnih zajednica, nazočne svećenike, redovnike, redovnice, bogoslove, sjemeništarce, redovničke kandidate i kandidatice. Radosna srca pozdravljam i sve vas dragi vjernici, koji ste dopratili naše kandidate za đakonat, posebno roditelje, braću i sestre te rodbinu naših ređenika.

Dragi ređenici, danas osobito pozdravljam svakoga od vas ponaosob, jer ste se nakon dugog i zahtjevnog puta formacije, osluškujući Božji poziv, pomoću molitve i razmatranja, spremno i slobodno odlučili za duhovno zvanje. Niste vi prvi izabrali Boga. I na vas se može primijeniti iskustvo svetog Augustina. Iskustvo traženja cilja, a smijemo reći i ljubavi, možda negdje „izvana“. Svatko od vas može danas priznati: što dublje prodirem u sebe, otkrivam da mi je Bog uvijek bliži od mene samoga, dodiruje me i pročišćuje u mojoj dubini.
9.10.2021.

Pismo kardinala Josipa Bozanića povodom otvaranja Biskupske sinode u mjesnim Crkvama

Naime, kao što Vam je poznato, papa Franjo sazvao je Biskupsku sinodu koja će se u cijeloj Crkvi odvijati od 2021. do 2023. godine pod nazivom »Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje«, a njezin će se prvi dio odvijati na biskupijskim razinama te je, nakon službenoga otvaranja Sinode u Rimu 10. listopada 2021., predviđeno otvaranje u svakoj pojedinoj biskupiji. To je prva faza XVI. redovite opće skupštine Biskupske sinode koja će zasjedati u Rimu 2023. godine.

Mi ćemo to nadbiskupijsko otvaranje proslaviti u nedjelju, 17. listopada 2021. godine, euharistijskim slavljem koje ću predvoditi u župi Uzvišenja Svetoga Križa u Dugome Selu, s početkom u 11 sati. Na tome će slavlju, uz vjernički puk, biti i određeni broj članova naše Druge sinode kojima bude bilo moguće priključiti se tom Slavlju.
Budući da je naša prvostolna crkva, zagrebačka katedrala, toliko oštećena potresom da u njoj ne možemo slaviti liturgijska slavlja, izabrali smo tu župnu crkvu i zajednicu koja je na početcima svoje izgradnje u duhovnome i materijalnome smislu; zajednicu koju čine i ljudi koji su se tamo doselili i još uvijek se doseljavaju iz raznih razloga; zajednicu koja prihvaća ljude u svoje okrilje i svima pruža dom Crkve; zajednicu u kojoj su prisutna pitanja brige za odgoj i obrazovanje, rada i socijalne pravde; živu zajednicu u kojoj su vjernici otvoreni daru života, u kojoj rado mole i pokazuju osjetljivost za bližnje u potrebama i na rubovima društva.
7.10.2021.

Kardinalova riječ prigodom redovite godišnje skupštine Hrvatskoga kanonističkog društva

Iskustvo zatvaranja i distanciranosti što smo ga proživjeli u proteklom razdoblju nanovo je probudilo osjećaj da nam u Crkvi i društvu trebaju istinski susreti, razgovori, zajednička traženja i nastojanja. Dobro je izaći iz sebe i povezati se s drugima, dobro je združeno djelovati oko ostvarenja ciljeva Društva. Čovjek je rođen za susret i svako udaljavanje od tog zajedništva nagrđuje sliku susreta koju je Bog svojim djelovanjem ostavio svijetu. Vjernički susret ne može biti sveden samo na izvanjski događaj, nego on u sebi nosi »mistiku« zajedničkoga življenja, hodočašće, prihvaćanje i osluškivanje potreba bližnjega.
7.10.2021.

Pozdravna riječ kardinala Josipa Bozanića prigodom početka Studija medicine na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Hrvatsko katoličko sveučilište u svome razvoju ne pokazuje silovitost, nametanje, nego duh sjemena, kvasca, zrake evanđeoskog svjetla. I sada je potrebno čuvati duh poniznosti i evanđeoske malenosti. Kad osjetimo da smo dionici rasta, posebno tada treba paziti da ne podlegnemo kušnji uznositosti i umišljenosti.

Svako se nastojanje za stjecanjem znanja i osposobljavanje za pojedina zanimanja može vidjeti kao postupak osobnoga napredovanja i pronalaženja određenoga posla. No, vjerujem da danas u svim profesijama živi svijest o tome da najveća motiviranost, najbolji plodovi te time i najveća vrijednost dolazi iz svijesti o pozvanosti ljudi, osobito mladih ljudi, da zavole neki studij ili zanimanje.
27.9.2021.

Pozdravna riječ na Simpoziju o socijalnoj enciklici pape Franje "Fratelli tutti"

Papa Franjo je 3. listopada 2020. godine, na vigiliju Asiškog Siromaška u kripti koja čuva njegove zemne ostatke slavio misu. Upravo je na tom mjestu Sveti Otac potpisao i darovao Crkvi i svijetu dokument koji je sav franjevački, počevši od naslova za koji je sam Papa posudio Franjine riječi: Fratelli tutti. U toj Enciklici papa Franjo, slijedeći evanđeosku slobodu i nadahnuće  sv. Franje,  na neposredan i sebi vlastiti način, poziva sve ljude na prijateljstvo i sveopće bratstvo, želeći da ljubav među ljudima nadiđe svekolike zemljopisne i prostorne prepreke. Bio je to ujedno i prvi Papin pohod izvan Rima u vremenu pandemije Covid-19.

Papa Franjo godine 2013. s apostolskom pobudnicom Radost Evanđelja – Evangelii gaudium darovao je Crkvi put žurnog usmjerenja za evangelizaciju kršćanskoga života, a dvije godine kasnije (2015.) Sveti se Otac socijalnom enciklikom Lautato si' obraća svim ljudima da bi nas podsjetio na našu odgovornost i brigu za zajednički dom. Enciklikom pak  Fratelli tutti, iz 2020. godine, papa Franjo otvara nove puteve dijalogu promičući bratstvo i socijalno prijateljstvo.
23.9.2021.

Kardinalova homilija prigodom 290. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba i hodočašća mladih u Mariju Bistricu

Braćo i sestre, donijeli smo danas i dom naše zemaljske domovine. Treba li nešto govorljivije unijeti u molitve za Hrvatsku od djeteta. Znamo da nema puta razvoja, zadovoljstva i istinskoga zajedništva bez brige za djecu, bez majki koje žele prve godine djetetova života biti s djecom, služeći svome narodu u malenosti. Zahvalni smo što i u svojoj nedavnoj obrani hrvatske domovine imamo predivne primjere koji svjedoče o prihvaćanju Boga i o prihvaćanju Djeteta.
Novost i budućnost uvijek je vidljiva u brizi za djecu. Za nas kršćane ona je više od demografskih programa ili gospodarskih razloga. Ona povezuje vremenitost i vječnost.

Zato svoju zemaljsku domovinu gledamo u svjetlu nebeske domovine. Zbog toga ne treba čuditi što kršćani očitavaju neobičnu skrb za prolazno, znajući da njezina vrijednost nije u prolaznome, nego u onome što otvara prisutnost vječnosti. Kada govorimo o budućnosti, kao kršćani govorimo i o vječnosti, zapravo sve promatramo u njezinu svjetlu. Dijete začeto i rođeno usmjereno je prema vječnosti – živjet će uvijek!
19.9.2021.

Homilija kardinala Bozanića uz jutarnju molitvu (Laude) na 52. Međunarodnom euharistijskom kongresu

Draga braćo i sestre, često u Svetome pismu upravo slabi, maleni prepoznaju Boga i znaju ga slijediti. Puno puta su događaji, kako u Starome, tako i u Novome zavjetu, u kojima se kuša slabost i siromaštvo, postali prilikama u kojima se Bog objavljuje. Vidimo to, na primjer, kad se Ilija uputio u pustinju i sjeo iscrpljen, sa željom da umre (usp. 1 Kr 18, 4), ili u neizmjernome mnoštvu koje je danima slijedilo Isusa i bilo iscrpljeno. U tim je prilikama Gospodin za njih proviđa hranu, koja vraća snagu za hod.

Za Bibliju su upravo siromašni i maleni oni koji se u svakoj situaciji pouzdaju u Boga i nalaze utočište u Njegovoj snazi. Oni, poput Blažene Djevice Marije, najbolje mogu ponoviti riječi psalma: „Svi su moji izvori u tebi“ (Ps 87,7).
10.9.2021.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr