HR

Pastoral

Priprava i zahvala za Misu


Za svetog Tomu Akvinskog, čiji spomendan slavimo 28. siječnja, papa Benedikt XVI. u svojoj katehezi ističe da je „bio profinjena euharistijska duša. Najljepši himni koji se u liturgiji Crkve pjevaju kod slavljenja otajstva stvarne prisutnosti Tijela i Krvi Gospodnjeg u euharistiji pripisuju se njegovoj vjeri i njegovoj teološkoj mudrosti“.[1]

Ta „njegova vjera i teološka mudrost“ do izražaja dolaze i u Tominim molitvama koje Crkva predlaže moliti kao pripravu i zahvalu za Misu.

Prije svakog važnog događaja ili trenutka u životu čovjek se priprema, a kada jedan takav životni trenutak ili događaj prođe, čovjek radosno izriče: „Bogu hvala!“

Jedan od takvih važnih trenutaka je i slavlje Mise koje je „vrhunac kojemu teži djelovanje Crkve i ujedno vrelo iz kojeg struji sve njezina snaga“ (SC 10). Tako je i Učiteljstvo Crkve uvijek preporučivalo da se za njega i molitveno pripremi, ali i da se nakon njega ostane u tihoj zahvali[2].
 

Druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije


Slijedeći poticaje Učiteljstva, Druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije također na poseban način potiče i naglašava:

U otajstvu euharistije vjera Crkve pronalazi svoj sa­žetak i svoj najjasniji izražaj te se slavlje euharistije tiče svekolikoga života vjere. Stoga se preporučuje da se, osim brige za ljepotu i dostojanstvo slavlja, vodi briga i za trenutke priprave, kao i za vrijeme zahvale i zajedništva nakon slavlja. Trenutci zajedničke pripra­ve odgajaju vjernike za pravovremen dolazak na misu i grade odgovornost za zajedništvo slavlja, a mogu biti ispunjeni osobnom molitvom i pripravom u ti­šini, kao i mogućnošću kratkih vježba pjevanja, osobito kada je riječ o novim skladbama. Zahvala nakon mise traži odjek slavlja u osobnoj molitvi, ali i u ra­dosti vjerničkoga zajedništva koje pronalazi izraz u različitim oblicima druženja, dijeleći životne brige i poslanje, nastojeći ih razumijevati iz sakramentalno­ga susreta s Kristom u njegovoj Crkvi.[3]
 

Molitve za pripravu i zahvalu za Misu


Rimski misal, u završnom poglavlju, donosi četiri molitve za pripravu za Misu (sv. Ambrozija, sv. Tome iz Akvina, Blaženoj Djevici Mariji, Obrazac misne nakane) te šest molitava za zahvalu poslije Mise (sv. Tome iz Akvina, Uzdasi k Presvetom Otkupitelju, Prinos samoga sebe, Molitva Gospodinu našem Isusu Kristu raspetom, pape Klementa XI. te Blaženoj Djevici Mariji)[4]

Kako bi se mogli molitveno pripraviti i zahvaliti poslije Mise, ovdje možete preuzeti gore navedene molitve.
 
vlč. Tomislav Hačko


[1]Anđeoski naučitelj Toma Akvinski. Kateheza pape Benedikta XVI. na općoj audijenciji“, srijeda, 2. lipnja 2010., u: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/hr/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100602.html [20. siječnja 2023.].
[2] Usp. npr. Missale Romanum ex decreto SS. concilii Tridentini restitutum Summorum pontificum cura recognitum, 1962., LXIX-LXXIX; Pio XII., enciklika o svetoj liturgiji Mediator Dei, br. 123; Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Uputa o štovanju euharistijskog misterija, 1967., br. 38.
[3] Druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije. Izjave i odluke, Zagreb, 2022., 121-122.
[4] Rimski misal obnovljen prema odluci Svetog ekumenskog sabora drugog vatikanskog a proglašen vlašću pape Pavla VI, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 32012., 965-968.  
Ispišite stranicu: