HR

Pastoral

Godišnja euharistijska klanjanja u Zagrebačkoj nadbiskupiji (VI)

Ususret 250. obljetnici uvođenja svakodnevnih euharistijskih klanjanja u župama Zagrebačke nadbiskupije i o 110. obljetnici obnove ove pobožnosti, u nastavcima donosimo povijesni pregled godišnjih župnih euharistijskih klanjanja na području Zagrebačke nadbiskupije od 1773. godine pa sve do današnjih dana.
 
Župno klanjanje u Župi Krista Kralja u Domaslovcu


2.7. Kardinal Franjo Kuharić

Kardinal Franjo Kuharić (1970. - 1997.), u vrijeme dok je zagrebački nadbiskup bio Franjo Šeper, bio je generalni vikar. S toga naslova i u Službenom vjesniku nadbiskupije zagrebačke daje i odgovore na dubia u vezi s „Drugom instrukcijom za provedbu liturgijske reforme“ iz 1967. godine, a među pitanjima našlo se i jedno o župnim klanjanjima[1]

„(…) 3. pitanje: Na dane klečanja u našim su crkvama najmanje po dvije Mise: rana i poldanja. Do sada smo izlagali Presveto na kraju prve Mise, a poldanju smo služili coram Ssmo exposito pa i ponajčešće na glavnom oltaru. Može li se i nadalje ostati tako ili bismo od sada izlagali Presveto tek nakon poldanje Mise?

Odgovor: Od 15. kolovoza o. g. nije uopće više dopušteno služiti svetu Misu pred izloženim Presvetim Otajstvom (ICE n. 61; Okružnica br. 2585/67, t. 6.).

Na dan „klečanja“ kad je Presveto izloženo kroz cio dan trebat će „klečanje“ prekinuti za vrijeme svete Mise (ICE n. 61). Neka se, dakle, postupi ovako: Kod rane svete Mise prije izlaganja neka se posveti hostija za ekspoziciju. Sama sv. Misa završava s Benedicamus Domino (Blagoslivljamo Gospodina); blagoslov se na koncu Mise ispušta. Slijedi izlaganje (ICE n. 60).

Za poldanju sv. Misu prekida se „klečanje“. Svećenik obuče superpelicij i štolu, obavi kratku adoraciju i pohrani Presveto u tabernakul. Poslije Mise na sličan način obavi opet ekspoziciju (ICE n. 65)“.   
 

2.8. Kardinal Josip Bozanić i godišnja župna klanjanja nakon 2000. godine

Kako je i bilo rečeno u prethodnom poglavlju, što se tiče župnih klanjanja, zagrebački nadbiskupi uvijek su poticali na redovita godišnja župna euharistijska klanjanja te se ona održavaju još i dan danas u svim župama Zagrebačke nadbiskupije što se i najjasnije vidi iz redovitih godišnjih izdanja Direktorija za slavlje euharistije i liturgije časova u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Došavši na stolicu zagrebačkih nadbiskupa 1997. godine, kardinal Josip Bozanić o temi godišnjih župnih euharistijskih klanjanja progovorio je na korizmenim susretima s pomoćnim biskupima i svećenicima po regijama Nadbiskupije 2000. godine. U Osvrtu s tih susreta koji je objavljen u Službenom vjesniku zagrebačke nadbiskupije o župnim klanjanjima čitamo:

Razmišljajući o proslavi Velikog jubileja bilo je istaknuto kako zapravo ove godine ne želimo učiniti nešto novo, nego ono što slavimo svake nedjelje, dapače svaki dan - a to je sv. Euharistija, što proživljenije i bolje činimo. (…) Također je u toj raspravi došla na red i tema o našim župnim klečanjima. Ta su klečanja negdje veoma uspješna tako da se tijekom čitavog dana pred izloženim Presv. Oltarskim Sakramentom izmjenjuju vjernici u klanjanju, ali sve je više župa, osobito u gradovima, gdje više taj način nije moguće držati. Stoga su se iznijeli neki prijedlozi, kako bi radi kvalitete tih klečanja u župama bilo bolje da budu organizirana klanjanja sat ili dva pred Presvetim, negoli da crkva zjapi prazna, a Presveto je izloženo. Također je spomenut problem datuma tih župnih klečanja. Naime, nakon što se podijelila Nadbiskupija, više se ne mogu klečanja odvijati svaki dan. Tako bi kronološki razlog mogao biti zamijenjen pastoralnim razlozima, pa je gosp. Nadbiskup rekao da se, zajedno s biskupom zaduženim za pojedinu regiju, dekani mogu sastati i predložiti izmjenu datuma, imajući na umu pastoralne razloge koji bi doprinijeli da se ta župna klečanja poboljšaju.[2]
 
Od tada su se (2001.) na području Zagrebačke nadbiskupije osnovale i nove biskupije (2009. - Bjelovarsko-križevačka i Sisačka), ali i župe. Tim novoosnovanim župama na području Nadbiskupije valjalo je dodijeliti i datume za godišnje euharistijsko klanjanje.

S obzirom na to, na IV. sjednici Prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije, održanoj 2012. godine, odlučeno je da se nadopuni raspored za godišnja župna euharistijska klanjanja:

(…) Stoga Vas pozivamo da s velečasnom gospodom župnicima i upraviteljima župa u dekanatu dogovorite termine godišnjeg klanjanja, vodeći računa da ne dolazi do preklapanja termina, te dogovorene termine napismeno dostavite Nadbiskupskom duhovnom stolu do 30. lipnja 2012. godine.
U Prilogu Vam dostavljamo Termine klanjanja u župama Zagrebačke nadbiskupije navedene prema Direktoriju Zagrebačke nadbiskupije. Oni se neće mijenjati, ali neka budu navedeni u dopisu, zajedno s terminima župa koje do sada nisu imale organizirano godišnje euharistijsko klanjanje.[3]

U ovom kontekstu govora o župnim klanjanjima nikako ne možemo zaobići ni činjenicu kako je pitanje o župnim klanjanjima i jedno od onih koja se postavljaju u Zapisniku kanonske vizitacije (usp. kan. 396 ZKP-a) u kontekstu govora pastorala u župi: „Održava li se godišnje klanjanje i s kakvim odazivom?“[4]
 

Zaključak


Tijekom ovih proteklih 250 godina raduje činjenica da se godišnja župna klanjanja ili župna klečanja do danas nisu ugasila već su se i pretočila u redovita cjelodnevna (kapela Corpus Domini na Trešnjevci), tjedna (na župama uglavnom četvrtkom), ali i ona klanjanja od 24 sata (od 6. lipnja 2022. u župnoj crkvi Blažene Djevice Marije Majke Crkve na Trnovčici i od 25. lipnja 2022. u župnoj crkvi Bezgrješnog Srca Marijina na Jordanovcu) ili 40 sati (na Veliki četvrtak).

Siguran je to znak da će se i u budućnosti diljem župa u Zagrebačkoj nadbiskupiji čuti stihovi pjesama „Svet, svet, svet“, „Divnoj, dakle, tajni ovoj“ i „Ne ostavi nas nigdar“.

vlč. Tomislav Hačko


[1] Usp. Kuharić, F., „Odgovori na dubia u vezi s Drugom instrukcijom za provedbu liturgijske reforme“, u: Službeni vjesnik nadbiskupije zagrebačke, br. VIII-1967, str. 103-105.
[2] Košić, V., „Osvrt na susrete Nadbiskupa i pomoćnih biskupa sa svećenicima po regijama naše Nadbiskupije, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije 2/2000, str. 57.
[3] Šaško, I., „Godišnje euharistijsko klanjanje u župama Zagrebačke nadbiskupije, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije 2-3/2012, str. 171.
[4] „Zapisnik kanonske vizitacije (prema kan. 396 ZKP-a)“, u: Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije 4/2001, str. 195. 
 
Ispišite stranicu: