HR

Pastoral

Emisije "Što se događa u sakramentima?"

Foto: Pixabay

Što se događa u sakramentima? Odgovor na to pitanje nudi Hrvatski katolički radio subotom u novoj rubrici "Što se događa u sakramentima?" u kojoj gostuje vlč. mr. sc. Tomislav Hačko. Svećenik Zagrebačke nadbiskupije i liturgičar u ovoj emisiji vodi slušatelje u detalje značenja i obreda sedam sakramenata, jer oni su "vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti". Emisiju, koju uređuje Tanja Maleš, moguće je pratiti svake subote u 13.15, a u nastavku donosimo sve do sada emitirane nastavke. Cilj je ovog serijala potaknuti čežnju za sakramentima.
 

Pobožnost ili sakramenti?


Želeći objasniti što su to sakramenti nominalno, naš sugovornik progovorio je o razlici između pobožnosti i sakramenata. “Ne možemo izmjeriti svako znanje, no generalno, možemo reći da ih vjernici barem znaju nabrojati. Ipak, sve općenite informacije koje imamo o sakramentima poticaj su nam da ih što bolje upoznamo.”
“Na tom tragu, često se u praksi stječe dojam da su nam pobožnosti važnije od sakramenata. Često čujemo prigovor ‘ako se možemo pomoliti kod kuće, zašto bih otišao na sv. Misu’, pri čemu je jasno nepoznavanje naravi sakramenata”, istaknuo je vlč. Hačko.
Ne možemo izmjeriti svako znanje, no generalno, možemo reći da ih vjernici barem znaju nabrojati. Ipak, sve općenite informacije koje imamo o sakramentima poticaj su nam da ih što bolje upoznamo.
Kako bi upoznali sakramente, naš sugovornik potaknuo je vjernike na iščitavanje crkvenih dokumenata, počevši od Katekizma Katoličke Crkve, dokumenata Drugog vatikanskog sabora, ali i mnogih obrednika. Na kraju krajeva, konstitucija Sacrosanctum concilium govori o tome da sve naše pobožnosti trebaju biti u skladu s liturgijom, odnosno da sve pobožnosti trebaju proizlaziti iz liturgijskog slavlja.
 

Što su to sakramenti?


Možemo li ih definirati? Svima nam je dobro znana definicija sv. Augustina: vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti, kaže Augustin. Naravno da uz tu definiciju postoje i mnoge druge, ali ovu definiciju lijepo je razradio i objasnio sv. Ambrozije
“Sv. Ambrozije pisao je o tome da se slavlje sakramenta ne događa upotrebom vanjskog znaka. Nije smisao krštenja sama uporabom vode, nego nas ta voda i taj znak upućuje na božansku stvarnost. Sakramenti su Gospodinovi čini. Krist je uvijek prisutan u svojoj Crkvi i kada netko krsti, sam Krist krsti. To dovoljno govori o tome koliko su važni u našem životu i tko stoji iza slavlja ovog sakramenta”, istaknuo je gost današnje emisije.
Sve naše pobožnosti trebaju biti u skladu s liturgijom, odnosno da sve pobožnosti trebaju proizlaziti iz liturgijskog slavlja.
Na tom tragu, riječi je bilo i o Crkvi kao sakramentu. Crkva u sebi ima taj božanski, nevidljivi element, jednako kao i ljudski. Crkvu se vidi kao onu koja je sredstvo spasenja, a u tom vidu privilegirano mjesto ima sakrament euharistije. Zato se i zove sakrament nad sakramentima.

 

Emisije možete poslušati na sljedećim poveznicama:

 

Prva emisija "Što se događa u sakramentima?" 
- što znači pojam "sakrament", koliko su sakramenti duhovno plodonosni za naš život te koliko ih uopće i poznajemo

Druga emisija "Što se događa u sakramentima?"
- kako je došlo do broja sedam u sakramentima, imaju li svi oni temelje u Svetome pismu i kako su dobili svoju konačnu obrednu formu

Treća emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakramenti koje slavimo u "ključnim" životnim situacijama, kako su sakramenti podijeljeni i kojim se redoslijedom sakramenti primaju, koji sakramenti se mogu primiti više puta, a koji samo jednom  

Četvrta emisija "Što se događa u sakramentima? 
- koji su uvjeti za primanje sakramenta i imamo li "pravo" na primanje sakramenata, o svetosti sakramenata i važnosti župne kateheze

Peta emisija "Što se događa u sakramentima?" 
- značenje taksa kod sakramenata, vrijedi li sakrament ako svećenik ima neki teški grijeh, koja je uloga svećenika u dijeljenju sakramenata

Šesta emisija "Što se događa u sakramentima?" 
- zašto se sakramenti slave za vrijeme mise, je li to "sakrament u sakramentu", zašto je važno znati pravila za fotografiranje i snimanje, zašto nema "reprize" dijelova obreda

Sedma emisija "Što se događa u sakramentima?" 
- sakrament krštenja - prvi i temeljni sakrament, biblijski temelj krštenja, zašto postoje različita krštenja - vodom, krvlju, željom

Osma emisija "Što se događa u sakramentima?" 
- sakrament krštenja - načini slavlja i koji su uvjeti za primanje sakramenta krštenja

Deveta emisija "Što se događa u sakramentima?" 
- sakrament krštenja - u kojoj životnoj dobi primit sakrament krštenja, važnost pripreme za primanje sakramenta, katekumenat

Deseta emisija "Što se događa u sakramentima?" 
- sakrament krštenja - uloga roditelja i kumova, bitni čin krštenja, uloga krsnog imena

Jedanaesta emisija "Što se događa u sakramentima?" 
- sakrament krštenja - važnost blagoslovljene vode, tko smije krstiti, ispovijest vjere

Dvanaesta emisija "Što se događa u sakramentima?" 
- sakrament krštenja - dopunski obredi u slavlju sakramenta krštenja: mazanje krizmom, odijevanje bijelom haljinom

Trinaesta emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament krštenja - dopunski obredi u slavlju sakramenta krštenja: predaja krsne svijeće, obred "Effeta"

Četrnaesta emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament krštenja - izvanredno slavlje sakrmenta krštenja, kada prijeti smrtna pogibao

Petnaesta emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament krštenja - pripadnost Katoličkoj Crkvi, "Krist da, Crkva ne?", može li se ispisati iz Katoličke Crkve, sakramentalni biljeg

Šesnaesta emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament potvrde - biblijski temelj za sakrament potvrde, redoslijed primanja sakramenata, različita imena sakramenta

Sedamnaesta emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament potvrde - darovi Duha Svetoga, dar Duha Svetoga, važnost župne kateheze i vjeronauk u školi

Osamnaesta emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament potvrde - kako odabrati kuma, zašto je potreban kum, koja je uloga kuma, kada se prima ovaj sakrament

Devetnaesta emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament potvrde - obveze nakon primanja sakramenta, uloga zajednica mladih, motivi primanja, dob primanja, djelitelj sakramenta

Dvadeseta emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament potvrde - zaziv Duha Svetoga i uloga Duha Svetoga u sakramentu, darovi Duha Svetoga

Dvadesetprva emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament potvrde - obnova krsnih obećanja, gesta polaganja ruku i tišina, pomazanje svetim uljem

Dvadesetdruga emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament potvrde - vrijeme i mjesto slavlja, odjeća za sakrament potvrde

Dvadesettreća emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament pričesti - biblijski temelj za sakrament, različiti naslovi sakramenta, prva sveta pričest 

Dvadesetčetvrta emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament pričesti - zašto je slavlje prve pričesti važno za župnu zajednicu i zašto ju je važno proslaviti unutar župe, redoslijed primanja sakramenata

Dvadesetpeta emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament pričesti - odjeća za slavlje prve pričesti, simbolika bijele haljine, kako uskladiti slavlje prve pričesti s misom, koja misna čitanja izabrati

Dvadesetšesta emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament pričesti - obnova krsnih obećanja, krsna svijeća, kako se pričestiti

Dvadesetsedma emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament pričesti - što činiti prije i nakon pričesti, koju molitvu moliti nakon pričesti

Dvadesetosma emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament pričesti - odakle hostija na Euharistiji, od čega su izrađene hostije i njihove posebnosti, kako se izrađuju, gdje se čuvaju posvećene hostije

Dvadesetdeveta emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament pričesti - plodovi ste pričesti i štovanje euharistije nakon mise

Trideseta emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament ispovijedi - biblijski temelj za ovaj sakrament, različiti nazivi za ovaj sakrament, zašto ispovijed nakon krštenja

Tridesetprva emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament ispovijedi - koliko često se ispovijedati, teški i laki grijeh, grijeh protiv Duha Svetoga, čin kajanja na početku mise, očitovanje milosrđa

Tridesetdruga emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament ispovijedi - ispovijed za vrijeme svete mise, mjesto slavlja sakramenta, klečati ili sjediti za vrijeme ispovijedi, kako se pripremiti za ispovijed

Tridesettreća emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament ispovijedi - zašto se ispovijedamo svećeniku, liturgijska odjeća za svećenika, pokora

Tridesetčetvrta emisija "Što se događa u sakramentima?"
- sakrament ispovijedi - kome se ispovijedamo, što i kako svećenik daje pokorniku upute, služitelj sakramenta
           

Ispišite stranicu: