HR

Pastoral

Blažena Djevica Marija tijekom liturgijske godine: Navještenje Gospodinovo


Epamindas Bučevski: Navještenje BDM; lijevo oltarsko krilo Oltara Majke Božje Kraljice (Velika Gospa)
 

25. ožujka

Navještenje Gospodinovo

 

svetkovina
 

POVIJESNI RAZVOJ

Najranije svjedočanstvo o slavlju ove svetkovine nalazimo u jednoj homiliji Abrahama iz Efeza, a vjerojatno je izrečena u Carigradu između 530. i 550. godine. Povijesni razlozi za odabir datuma slavlja ove svetkovine nisu jasni. No, puno prije prvih slavlja ove svetkovine, datum 25. ožujka, od trećeg stoljeća (prema svjedočanstvu Tertulijana i Hipolita), zbog proljetnog ekvinocija, smatran je izrazito simboličnim datumom. Između četvrtog i petog stoljeća, zbog istog razloga, toga dana Crkva se spominjala i Kristove muke, smrti i uskrsnuća, ali i njegova začeća od Djevice Marije (Epifanije, Augustin, Dionizije Mali). Također, vidi se i povezanost s danom koji dolazi devet mjeseci nakon Navještenja, a to je 25. prosinac. Budući da je sve u Kristu moralo biti savršeno, snažno se tražilo i simboličko savršenstvo i u datumu. Tako povjesničari ne mogu sa sigurnošću tvrditi ovisi li Navještenje o Božiću ili Božić o Navještenju. Svakako postoji obostrani utjecaj, ali i naglašena simbolika proljetnog ekvinocija i zimskog solsticija. U naslovu svetkovine bizantska liturgija naglašava marijansku dimenziju: Navještenje Majci Božjoj vazda Djevici Mariji, a koncilskom reformom kalendara rimska liturgija ovoj svetkovini vraća antički naslov preuzet iz Liber Pontificalis: Annuntiatio Domini (Navještenje Gospodinovo, op. prev.). Važno je samo naglasiti kako su Krist i Marija tijesno povezani, štoviše, nerazdvojni su u otajstvu koje danas slavimo.
 

LIKOVNI PRIKAZ SVETKOVINE

Za ovu Gospodnju svetkovinu bizantski priručnici propisuju: „Jedna kuća. S jedne strane arkanđeo Gabrijel stiže polaganim koracima, kao da dolazi s nebesa, u lijevoj ruci drži štap, a desnom rukom, kao da blagoslivlja, pozdravlja Mariju. S druge strane nalazi se Djevica, koja stoji (ili sjedi), puna poniznosti i poštovanja i blago nagnute glave. Desna ruka otvorena joj je u znak molbe, a lijevom drži klupko crvenog konca“. Prema Jakovljevom protoevanđelju, Marija je bila među djevicama iz potomstva Davidova koje su bile pozvane da tkaju veo za hram i nju je pripao purpur. U ovom apokrifu događaj navještenja se odvija u dva prizora: Marija odlazi s vrčem na izvor gdje čuje glas: „Raduj se, milosti puna...“. Vrativši se u kuću i uzevši vreteno, pojavljuje se anđeo i najavljuje: „Ne boj se...“ Događaj navještenja pojavljuje se i na mozaicima u bazilikama Svete Marije Velike u Rimu (5. st.) i u Poreču (Istra, 6. st.); u medaljonima i ampulama iz Palestine (6. st.); u Evanđelistaru iz Rabule (6. st.)... Verzija navještenja kod izvora, raširena u bizantskoj tradiciji, rjeđa je na Zapadu (usp. sv. Marko u Veneciji, 13. st.). U priručnicima je također naznačeno da se pored Marije nalazi i stol s otvorenom knjigom Svetog pisma i vaze s cvijećem, simbolom djevičanstva. Ti elementi prisutni su i u umjetnosti na Zapadu koja pod utjecajem pobožne književnosti i dramskih prikaza, počevši od gotičkog stila, postavlja događaj navještenja unutar malog oratorija, kapelice ili monaške ćelije (usp. R. van der Weyden, Triptih Navještenja). Iz istoga razdoblja, kako bi se potaknula što veća pobožnost prema tom otajstvu, preuzima se i gesta anđela koji u meditaciji i molitvi kleči pred Marijom (usp. Giotto, Padova).
 

LITURGIJSKO SLAVLJE

 

Uvod

Današnjom Gospodnjom svetkovinom promatramo Krista koji svojim „Da“ Očevoj volji te Marijinim „Da“ započinje svoje djelo spasenja i to začećem u krilu Blažene Djevice. Duh Božji, koji je na početku vremena lebdio nad vodama, sada se nalazi nad Marijom kako bi stvarateljska Božja riječ obnovila to isto stvorenje. Onaj koji jest Božja Riječ uzima ljudsku narav, a Marija, otvarajući se u vjeri naviještenoj Riječi, postaje novom Evom, majkom svih živih i prvom učenicom svoga Sina. Priznajmo svoje grijehe Kyriosu, Gospodinu i Gospodaru svijeta, da nam Onaj koji se ponizio uzevši naše tijelo, oprosti grijehe i spasi od smrti.
 

Pokajnički čin

Gospodine, Sine Boga Svevišnjega, smiluj se.
Kriste, Sine Davidov, smiluj se.
Gospodine, Sine Djevice Marije, smiluj se.
 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, u utrobi Blažene Djevice Marije vječno se sjedinilo s prolaznim, božanska narav s ljudskom. Vječnome Ocu, koji se brine za nas, uputimo svoje ponizne molbe da prodru kroz nebesa da budemo njegova ljubljena djeca i baštinici vječnoga života. 
 
R. Čuj, Oče, molitve svoje djece.
 
- Oče, Crkva je pozvana utjeloviti i rađati vjeru u Krista, Boga i Čovjeka. Daj da poput prečiste Djevice uvijek sluša Riječ spasenja, molimo te: 
 
- Oče, neka tvoj Sin, koji je uzeo našu ljudsku narav da bi nas učinio dionicima svoga božanstva, pomogne svima koji upravljaju narodima da budu ponizni u službi općega dobra, molimo te:   
 
- Oče, daj da tvoj Sin, koji je bio poslušan do smrti i koji se za nas utjelovio i podnio smrt, obrati i oživi srca svih onih koji osjećaju da si ih napustio i koji tebe psujući narušavaju dostojanstvo čovjeka, molimo te:    
 
- Oče, približavamo se svetkovini Uskrsa; nasljedujući vjeru i poslušnost tvoga Sina i Majke Božje, daj da se ne bojimo živjeti po tvojoj volji, molimo te:
 
Oče, anđelovim navještenjem Bezgrešna Djevica Marija začela je Vječnu Riječ, Isusa Krista koji je, ispunjen svjetlošću Duha Svetoga, postao hramom novoga saveza. Daj da, poput Blažene Djevice koja je prihvatila tvoju Riječ, budemo poslušni tvojoj volji. Po Kristu Gospodinu našem.
 

Molitva Gospodnja

Za koji trenutak pristupit ćemo svetoj pričesti. Prije nego što izgovorimo „Amen“ koji će nas uvesti u smrti i života Sina Božjega, molimo Oca da svakodnevno možemo vršiti njegovu volju poput Blažene Djevice koja je anđelu izgovorila „neka mi bude“ i poput Isusa Krista koji je, vršeći Očevu volju, prihvatio muku, smrt i uskrsnuće. Stoga se usuđujemo govoriti: Oče naš…  
 

Svečani blagoslov

Krist Gospodin, vjekovima iščekivan, rođen od Marije Djevice, prosvijetlio vam srca sjajem postojane i čiste vjere.
Amen.
 
Riječ Božja, koja je po anđelovom navještenju postala čovjekom u utrobi Blažene Djevice Marije, neka vas uvede u dubine otajstva i čuva vam život.
Amen.
 
Sin Djevice i Majke Marije svima vama koji danas slavite ovu svetkovinu njegova navještenja prispjeli radostima Uskrsa s čistim srcima i puni njegove radosti.
Amen.
[usp. In die sanctae Mariae, Benedictio,
Missale Hispano-Mozarabicum 2, 142]
 

Otpust 

Čineći svakoga dana Očevu volju, kako bi s njegovim Sinom prešli iz smrti u život, idite u miru.


Blažena Djevica Marija tijekom liturgijske godine

Tekstove prevodi vlč. mr. Tomislav Hačko, a prijevod se objavljuje uz pismenu suglasnost izdavača Queriniana, Brescia (Italija) isključivo za Internet stranice Zagrebačke nadbiskupije.
Ispišite stranicu: