Riječ Nadbiskupa

Homilija kardinala Bozanića na prezbiterskom ređenju

Milost vam i mir od Boga, Oca Gospodina našega Isusa Krista! U Duhu Svetom zahvaljujem Bogu za vas, za milost Božju koja vam je dana u Kristu Isusu, za dar vaših života, poziva i odaziva. Dragi ređenici, vaša nazočnost u ovom slavlju sa svom jasnoćom govori da Gospodin poziva. Isus Krist, uskrsli i živi, prisutan među nama, nastavlja pozivati i danas. I ne samo to. Gospodin ima povjerenja u nas i vjeruje da smo sposobni na njegov poziv odgovoriti svojim životnim predanjem. On vrednuje naše sposobnosti i našu odlučnost da ga slijedimo. Sam Isus nam daje snagu i jača naše povjerenje da s njegovom pomoći možemo od svoga života učiniti nešto lijepo, da naš život postane dar za Njega i za braću i sestre. To je temelj radosti koja danas spontano izvire iz naših srdaca.
28.5.2022.

Uskrsna poruka zagrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića

Braćo i sestre, dar mira kao jedan od svojih najizvrsnijih plodova ima radost. Kao što je dar Kristova mira usmjeren na unutarnjost, takva je i vazmena radost. Nama kršćanima, koji kao i svi drugi ljudi živimo osjećaje straha, razočaranja, nesigurnosti, na dnu je srca radost koja je darovana Kristovim pozdravom: Mir vama! Krist nam ostavlja mir. Uskrsnuli Krist ostavlja nam sama sebe živoga i prisutnoga. On nas je po krštenju sjedinio sa sobom; u potvrdi nas osposobio da ga očitujemo, najviše svetošću življenja, a u euharistiji nas hrani svojim tijelom i krvlju, da bismo bili živi u Bogu i zauzeti u njegovoj Crkvi za dobro ljudi. Krist nam daje mir. Ne bilo kakav, nego svoj mir koji je i sadržaj i put i sredstvo. Isus je Put, Istina i Život (usp. Iv 14, 6). Snagom Uskrsnuća iz smrti prešli smo u život, da bismo svima bili Krist, stvarnost koja ima odjek vječnosti i mir koji izvanjskim nasiljem ne može biti oduzet. Gospodine, ne uskrati nam milost da te vidimo u svom životu i jačaj nas svojim Duhom da drugima budemo i darujemo tvoj mir.
17.4.2022.

Homilija zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića na Uskrs

Isusovo uskrsnuće je središte naše vjere. Naša je vjera uzaludna i isprazna, ako je promatramo i živimo bez stvarnosti uskrsnuća (usp. 1 Kor 15,14). U svome uskrsnom tijelu, Isus prelazi u drugačiji život, onkraj prostorno-vremenskog  ograničenja. U Isusovom je uskrsnuću dosegnuta nova mogućnost ljudskog postojanja koja je otvorena za sve ljude.

Uskrsnuće otkriva Isusov božanski identitet, ali u njemu se nalazi i smisao stvaranja svijeta. Kristovo uskrsnuće otkriva otajstvo života, te poziv čovjeka na sudioništvo u nebeskom zajedništvu. Upravo zbog toga što Isusovo uskrsnuće zahvaća svakoga pojedinca i čitavu ljudsku povijest, u stanju je mijenjati ljudske živote. Uskrsnuće daje dimenziju služenja u ljubavi koja nastoji ublažiti trpljenja siromašnih i slabih, jer se objavila Ljubav koja je jača od grijeha i smrti.
17.4.2022.

Homilija kardinala Bozanića na Misi posvete ulja

Ovo Slavlje očituje zajedništvo  prezbitera sa vlastitim biskupom. U misi Posvete ulja koncelebriraju prezbiteri, jer su u posveti krizme svjedoci i suradnici svoga biskupa. Prezbiteri su valjani suradnici biskupskoga reda da bi se redovito izvršavalo od Krista povjereno apostolsko poslanje.

Prezbiteri su stoga dionici svete službe u izgradnji, posvećivanju i upravljanju naroda Božjega. U ovom se Slavlju ujedno na izvrstan način očituje jedinstvo svećeništva i Kristove žrtve koja u Crkvi neprestano traje. Mi sada zahvaljujemo Gospodinu Isusu što je Crkvi dao dar Euharistije i ustanovio svećeništvo.
14.4.2022.

Uvod i homilija kardinala Bozanića na Nedjelju Muke Gospodnje - Cvjetnicu

Kada slušamo i čitamo navještaj Muke Gospodina našega Isusa Krista, ne tražimo prvotno  dobre i zle, nego pokušajmo naći i raspoznati u nama samima svijetle i tamne sjene te izaberimo stranu na kojoj želimo biti. Odlučimo zauvijek ostati Isusovi učenici. Ali i kao učenici spoznajmo i pred sobom prihvatimo da smo i mi toliko puta pobjegli, izdali i stali na stranu onih, koji su suglasni s Pilatom i Herodom predali Isusa da ga razapnu izvan grada Jeruzalema. Stavili smo Isusa izvan našeg životnog prostora.
10.4.2022.

Homilija kardinala Bozanića na misnom slavlju prigodom Čina posvete Bezgrješnom Srcu Marijinu

Braćo i sestre, izniman je ovo znak, u kojemu je s papom Franjom cijela Crkva, u svim dijelovima svijeta, okupljena oko Majke Marije, posvećujući svijet njezinu Srcu, toj riznici pouzdanja u Gospodina. Ovo je trenutak koji  povezuje vrijeme i vječnost, nebo i zemlju. I mi, svjesni svoje malenosti i slabosti, čvrstim pouzdanjem upućujemo svoje prošnje Bogu, sigurni da ih čuje i uslišava u svojoj otajstvenoj providnosti. Prihvatimo njegovu volju, dok je u nama žarka želja da svi koji trpe i svi koji se zalažu za mir osjete našu blizinu i zajedništvo. 

U Marijinu Srcu i u našim ste srcima svi vi napadani u Ukrajini: djedovi i bake, očevi i majke, djeco, mladi i vi koji branite živote bližnjih, da živite od Božje snage koja čini naizgled nemoguće. U Marijinu Srcu i u našim ste srcima i vi koji napadate, da pogledate svoje srce i da se otvorite milosti Duha Svetoga, tražeći način da zlo bude zaustavljeno, da se zlo ne širi po vama. Majko Božja Bistrička, pomozi nam da činimo što nam kaže tvoj Sin i naš Gospodin Isus Krist
25.3.2022.

Homilija kardinala Bozanića na blagdan bl. Alojzija Stepinca

Gospodin nam je u blaženome Alojziju Stepincu očitovao da je uistinu „Bog svake utjehe“, kako nam je to ponovno večeras naviješteno po riječima apostola Pavla. Bez obzira u kakvim se teškoćama nalazili i koliko dugo one trajale, ne prestajemo upućivati molitve Bogu po zagovoru dragoga nam svjedoka vjere blaženog Alojzija, koji je živio od pouzdanja u Božju volju i slijedio Njegove putove. To se očituje i danas, kada svojom prisutnošću u ovome slavlju zahvaljujemo Bogu za obilje utjehe i zajedno molimo da Gospodin umnoži našu vjeru.
10.2.2022.

Kardinalova uvodna riječ na otvorenju 62. TPT-a

Teološko-pastoralni tjedan u Zagrebu postao je, danas bismo mogli reći,  instrument za koncilski sinodalni put. U dopisu našem Fakultetu, od 5. studenoga 1959. godine, kojim inicira svećeničke tečajeve, nadbiskup Franjo Šeper piše: „Već sam više puta pomišljao na to da bi bilo potrebno omogućiti našem pastoralnom kleru da osvježi i upotpuni svoje teološko znanje. Teološka znanost napreduje, dolaze novi problemi, iznalaze se nova rješenja, Rim daje nove smjernice“. I naš Teološko-pastoralni tjedan želi biti duboko ukorijenjen u svoju baštinu, koja je usmjerena k  napretku, uočava probleme, traži rješenja i uvijek otvorena za smjernice iz Rima.
25.1.2022.

Kardinalova homilija na Misi za Domovinu prigodom 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

Naš narod, naši državljani znaju da je jedini napredak tihi i postojani put dijaloga u izgradnji zajedništva, povezivanja, međusobnog razumijevanja i uvažavanja. Nema nas puno u Hrvatskoj i ne smijemo se dijeliti i jedni druge potkopavati. Ponekad se čini da ima više kandidata za vodstvo, nego li za odgovorno i vjerodostojno vršenje vlastitog aktualnog zadatka. Znak je mudrosti vrjednovati i radovati se uspjehu, bez obzira s koje strane on dolazi, jer to postaje zajedničko dobro. Potrebno je čuvati hrvatski identitet, ali ne dozvoliti zatvaranje, nego naprotiv treba se otvarati, „potrebno je širiti vidike“, kako kaže papa Franjo, što donosi nove mogućnosti razvoja.

Neka ova trideseta obljetnica bude izazov za jasne i moguće projekte koje traže kontinuitet i uključivanje svih aktera društva i svih građana. Neka ova obljetnica bude prilika za razvoj novih stilova upravljanja, oslobođenih nepotrebnih birokratskih usporavanja, već usredotočenih na služenje drugima i uvijek orijentiranih na opće dobro.
15.1.2022.

Božićna poruka nadbiskupa zagrebačkoga kardinala Josipa Bozanića

Bog je došao k nama, izložio se u svojoj čudesnoj ljubavi pred nama i založio svoj život za nas »radi našega spasenja«. Taj nam je neizrecivi zalog Bog darovao u otajstvu Djeteta, u otajstvu Emanuela, u daru »Boga s nama«. U tom se Djetetu Bog toliko približio svakomu od nas jer je postao jedan od nas. Stoga se i mi možemo približiti njemu s povjerenjem i dubokim osjećajem, kako to činimo prema novorođenomu djetetu.

U Djetetu Isusu pojavilo se novo lice Boga; objavio se Bog koji je Ljubav. U Djetetu rođenu u Betlehemu Bog nam dolazi malen da nas ne preplaši i da nas ne nadmaši. Bog je u Betlehemskom djetetu izabrao stanje siromaštva i jednostavnosti da bi pobijedio svaku ljudsku oholost, nasilje, žudnju za posjedovanjem. Betlehemsko dijete je blago, dobrohotno i pristupačno, jer ne želi osvajati snagom koja se silom nameće, nego jednostavno želi biti prihvaćeno u ljudskoj slobodi.
7.1.2022.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr