Tajništvo za pripremu Sinode

 
Tajništvo je posebno izvršno tijelo za pripremu Sinode čijim je radom koordinirao generalni tajnik Sinode, a ostvarivalo je zadaće koje mu je povjerilo Središnje pripremno povjerenstvo.

U pripremnom razdoblju Sinode održano je sedam sjednica. U početnom sastavu, uz Tajnika Sinode, Tajništvo je imalo 10 članova, uglavnom voditelja pojedinih nadbiskupijskih pastoralnih ureda i povjerenstava.

Naknadno je izvršeno još nekoliko imenovanja, ovisno o promjenama u vodstvu pojedinih ureda.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr