HR

Aktualnosti

Objavljeno: 02.10.2019.

Hodočašće svećenika Zagrebačke nadbiskupije u Pribić, rodnu župu kardinala Franje Kuharića

 

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić te pomoćni biskupi zagrebački mons. Ivan Šaško i mons. Mijo Gorski predvodili su u srijedu 2. listopada 2019. hodočašće svećenika Zagrebačke nadbiskupije u Pribić, rodnu župu sluge Božjega kardinala Franje Kuharića povodom ovogodišnje stote obljetnice njegova rođenja i krštenja. Više od tristo hrvatskih dijecezanskih i redovničkih svećenika te bogoslova hodočastilo je u Župu svetoga Siksta pape u Pribiću Crkvenom ispred koje je otkriven i blagoslovljen brončani kip kardinala Kuharića, djelo akademskoga kipara Tomislava Kršnjavog, te kao zahvalnost Gospodinu za Kardinalov život i biskupsku službu prinijeta liturgija Srednjega časa. Obred proslave, svečanoga otkrivanja i blagoslov spomen-obilježja predvodio je kardinal Josip Bozanić. Hodočašću su prisustvovali i apostolski upravitelj Varaždinske biskupije mons. Josip Mrzljak, sisački biskup mons. Vlado Košić, bjelovarsko-križevački biskup mons. Vjekoslav Huzjak te vojni ordinarij u miru mons. Juraj Jezerinac.






 
Nakon svečane procesije do Crkve sv. Siksta pape kojom je Hodočašće započelo, sve je sudionike, posebice kardinala Bozanića, pozdravio župnik vlč. Stjepan Dijaneš, posebno spomenuvši Molitvenu zajednicu sluge Božjega kardinala Franje Kuharića. Župnik Dijaneš je, uz zahvale svima koji su bili uključeni u dugogodišnju pripremu za ovaj jubilej, također izrazio nadu da će spomenik kardinalu Kuhariću biti obogaćenje za kraj, župljane i hodočasnike. Svima okupljenima potom se je obratio načelnik Općine Krašić Josip Petković Fajnik. Uslijedilo je otkrivanje kipa kojeg su otkrili Kardinalovi pranećak s djecom i pranećakinja, dok je o značajkama kipa i simboličnosti umjetničkoga izraza govorio biskup Šaško.  








 
Budući da je u odlučivanju o sadržajnim sastavnicama koje bi trebao odražavati kip neke osobe potrebno izabrati koji trenutak „zaustaviti“ te što umjetničkim prikazom od karaktera, tipičnih pokreta, životnoga okruženja, naglasiti, biskup je Šaško objasnio da je jedan od određenih „sažetaka“ osobnosti i službe u životu biskupa prisutan u biskupskome geslu i grbu zbog čega se je geslo kardinala Kuharića: „Bog je ljubav“ nastojalo prenijeti u likovni, kiparski izražaj. „O Bogu koji je ljubav i koji se kao ljubav daruje najbolje govori Kristova euharistijsku prisutnost. Zato smo odlučili da Kardinal bude prikazan s pokaznicom u rukama, postavljen na zamišljenu os prema oltaru u crkvi, noseći Krista izvan crkve, na životne putove i u ozračje društvene svakodnevice. Time se ponajprije ističe istina cjelovitoga otajstva euharistije, koje je on svjedočio, a ujedno se čovjeka, kao biće stvoreno na Božju sliku, promatra u nerazdvojivosti od Božje prisutnosti te od Kristova utjelovljenja, Križa i Uskrsnuća“ – rekao je biskup Šaško.


 
"Odlučili smo podići kip koji neće biti samo spomenik jednomu znamenitom čovjeku Crkve iz ovoga kraja, nego postaviti likovni znamen koji govori porukom Evanđelja, koji poziva i privlači, koji upućuje na Isusa Krista. Naime, time je bio prožet sav život na zemlji, svećeništvo i biskupska služba kardinala Franje. I sada je njegov lik pred nama. Kardinal Franjo Kuharić nikada se nije odvojio od svoga rodnog kraja, ali se ipak danas tako vidljivo u njega vratio", na početku je homilije istaknuo kardinal Bozanić, govoreći o povezanosti kardinala Kuharića i njegove rodne župe čitavoga njegova života.

Nadalje, apostrofirajući da liturgiju Šestoga časa i blagoslov kipa slavimo u tjednu koji sadrži lijepe spomene povezane s kardinalom Kuhariće: spomendan svetih Anđela čuvara, drugi pohod sada svetoga Ivana Pavla II. pape Zagrebu 1998. povodom kojeg je svečano u Mariji Bistrici 3. listopada proglasio blaženim slugu Božjega kardinala Alojzija Stepinca, uz spomendan sv. Franje Asiškoga, čije ime kardinal Kuharić nosi, a koje je u obredu krštenja 16. travnja 1919., drugi dan nakon Kardinalova rođenja, izgovoreno u crkvi u kojoj je mali Franjo učio slaviti Boga i poštivati njegove darove, Kardinal je istaknuo kako, stojeći ispred Crkve i promatrajući Kardinal život, ovdje pronalazimo korijene njegove ljubavi prema čovjeku, prema obitelji i Gospodinu.

„Ovdje je odgajan u poštivanju Božjih zapovijedi i svetosti dana Gospodnjega. Ovdje je primao ljubav koja je svoj izvor imala u svetoj Misi, u otajstvu Božje ljubavi koja je trajno s nama u Presvetoj euharistiji. Ovdje je rastao u pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji. Ovdje je u svome srcu čuo Isusov poziv da ga izbliza nasljeduje u svećeničkoj službi. Ovdje je gledao primjere svetosti, pri čemu je bio svjedokom i suradnikom blaženoga Alojzija Stepinca. Ovdje se oblikovala Kardinalova osjetljivost za društvenu pravednost, za težnje hrvatskoga naroda prema slobodi i za izgradnju društva po mjeri Očenaša na dobrobit svakoga čovjeka. Ovdje je bio u dodiru s trpljenjem i kušnjama, s raznim stradanjima i pokušajima da se u društvu nametnu ideološka polazišta, odmaknuta od Boga i Crkve. Ovdje je njegov pogled tražio vidike izvan rodnoga kraja, posebno susrećući odlaske iz Domovine, da bi kasnije sebe založio za učvršćivanje cjelovitoga hrvatskoga narodnog bića u Domovini i inozemstvu.“, naglasio je Kardinal.


 
Podsjetivši na biskupsko geslo kardinala Franje iz Prve poslanice svetoga Ivana apostola: „Bog je ljubav“, Kardinal je istaknuo kako je upravo to sveobuhvatna istina te „temelj i uporište naše radosti i utjehe, snage, sigurnosti i pouzdanja našega“, koja se je na neizreciv način očitovala u Isusu Kristu i davanju njegova života za nas. Na tu neizrecivu stvarnost kardinal Kuharić s uvijek vraćao: „i kad je govorio o čovjekovu dostojanstvu ljudima koji ne vjeruju u Boga, i kada se obraćao svećenicima u njihovu poslanju, ističući Učiteljeve riječi da nismo mi izabrali njega, nego on nas i poslao nas da rod donosimo (usp. Iv 15, 16)“, kazao je Kardinal.


 
U nastavku homilije Kardinal se je osvrnuo na prikaz kardinala Kuharića u umjetničkome kipu koji nam „pokazuje da je zemaljski život našega subrata Franje bio neodvojiv od Boga koji nam se darovao u Euharistiji, ali jednako tako da ni naš život nije razumljiv bez Boga i bez ljubavi koja se žrtvuje za drugoga. (…) Siguran sam da će ovaj kip biti poticaj na dobro i na uzajamnu ljubav, da bi Bog bio po nama vidljiv u svijetu. Ta ljubav poziva nas na obraćenje i ispravlja loše navike i ponašanja. Štoviše, poziva nas na Gozbu ljubavi u zajedništvo Euharistije, da bismo i mi mogli u svijet donijeti uskrsloga Krista i po Njemu blagoslov na sva mjesta u kojima živimo i djelujemo i tako biti svjedoci vječnosti u prolaznosti ovoga svijeta“, rekao je kardinal Bozanić.
 


Homiliju je završio spominjući se riječi iz Knjige Izlaska: „Šaljem, evo, svog anđela pred tobom da te čuva na putu i dovede te u mjesto koje sam priredio“ (Izl 23, 20.21). Naime, slaveći danas spomen svetih Anđela čuvara, koji nas uvijek dovode pred Božju prisutnost i pomažu prepoznati put nebeskoga kraljevstva i vječnosti te biti čuvarima života drugih, a osobito najmanjih, Kardinal je spomenuo kako te anđeoske oznake prepoznajemo u životima svetih te u životu sluge Božjega kardinala Kuharića jer „Kolike je samo vodio i doveo u Božju prisutnost. Malenima i jednostavnima bio je pomoć i utjeha. Pojedince i sav narod hranio je nadom te liječio rane ranjenih, prognanih i izbjeglih. Kao pastir postojano je pokazivao sigurnost Isusova puta i Očeva doma.“ „Radosno zagledani u lik sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, pouzdano zazivamo zagovor svetih anđela, Majke Božje Dolske i blaženoga Alojzija Stepinca, da se ni mi, ni naša domovina Hrvatska ne izgubimo u sebičnosti i zamkama Božjega neprijatelja, nego da budemo i ostanemo sačuvani u Božjoj ljubavi“, zaključio je Kardinal homiliju.



Svečanoj proslavi prisustvovali su, kao izaslanik predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, karlovački župan Damir Jelić, ministar regionalnih razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić, ministar hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Tomo Medved, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić te gradonačelnici i načelnici susjednih gradova i općina. Prije samog svečanoga otkrivanja i blagoslova spomen obilježja, pobožnost Krunice Blažene Djevice Marije od 10 sati u župnoj su crkvi predmolili bogoslovi čiji je zbor pjevao liturgiju Srednjeg časa pod ravnanjem maestra Miroslava Martinjaka.

Budući da se 15. travnja ove godine navršilo stotinu godina od rođenja Franje Kuharića, čitava je godina u njegovoj rodnoj župi proglašena godinom kardinala Kuharića njemu u čast. Brončani kip sluge Božjega kardinala Franje Kuharića visok je 220 cm i izliven u Ljevaonici umjetnina Ujević.


Foto: Bernard Čović/GK
Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije
 
Ispišite stranicu: