HR

Nadbiskupija

Nadbiskupska klasična gimnazija


Adresa: Voćarska 106, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4680 425
E-adresa: info@nkg-zagreb.hr
Internetska adresa: www.nkg-zagreb.hr
Ravnateljica: prof. Ljuba Duvnjak

Nadbiskupska klasična gimnazija razvila se iz Nadbiskupskog liceja, koji je 1854. godine osnovao nadbiskup Juraj Haulik s planom i programom obrazovanja za 7. i 8. razred gimnazije. Kasnije je Licej proširen na 5. i 6. razred gimnazije, a 1922./23. godine dodana su i četiri niža razreda gimnazije.

Na molbu Jugoslavenskog episkopata odlukom od 25. listopada 1920. godine Povjereništvo za prosvjetu i vjere u Zagrebu podijelilo je gimnaziji pravo javnosti s pravom izvršavanja ispita zrelosti i izdavanja za državu valjanih svjedodžba ispita zrelosti te se taj dan smatra danom osnutka Gimnazije.

Nadbiskup Antun Bauer otvorio je 1920. godine Dječačko sjemenište i Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u zgradi Bogoslovnog sjemeništa na Kaptolu 29. Od 1922. godine škola djeluje kao Nadbiskupska velika gimnazija, a od 1931. godine kao Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti. Izgradnjom sjemenišnog kompleksa na Šalati gimnazija je promijenila adresu i od 1928. godine do danas nalazi se na Voćarskoj cesti 106.

Pravo javnosti školi je ukinuto rješenjem Ministarstva prosvjete od 20. lipnja 1948. godine: »da se krajem školske godine 1947./48. opoziva dozvola za rad Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu kao privatnoj gimnaziji s pravom javnosti«. Uz rješenje donesena je i Odluka da se izvrši primopredaja školskog inventara, zbirki, knjižnice te školskog arhiva.

Unatoč oduzimanju prava javnosti, škola je nastavila s odgojno-obrazovnim radom. Biskupi Zagrebačke metropolije 8. rujna 1948. godine osnovali su Vjersku srednju interdiecezansku školu koja je djelovala do 1991. godine. Nadbiskup kardinal Franjo Kuharić je 31. kolovoza 1990. godine dao suglasnost da škola ponovno uzme naslov Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, što je u punom smislu postala rješenjem nadležnog Ministarstva od 15. travnja 1991. godine.

Do ponovnog stjecanja prava javnosti 1991. godine školu su pohađali samo sjemeništarci, a tada se u nju upisuju i učenici iz građanstva.  Djevojke su u Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju prvi put upisane u školskoj godini 2003./2004. Kroz povijest školu su pohađale ili u njoj radile mnoge značajne osobe, a njezin najpoznatiji profesor bio je blaženi Ivan Merz.

Gimnazija radi prema nastavnom planu i programu koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja za sve klasične gimnazije u Republici Hrvatskoj. Jedina je gimnazija u Republici Hrvatskoj koja ima zvjezdarnicu. Od 1937. do 1998. godine uprava škole bila je povjerena isusovcima, a nakon toga mjesto ravnatelja preuzimaju biskupijski svećenici. Sadašnja ravnateljica Ljuba Duvnjak, imenovana na tu službu 2017. godine, prva je žena na mjestu ravnatelja od osnutka gimnazije.

Katolički identitet škole njeguje se kroz različite duhovne sadržaje: svete mise (svaki dan u školskoj kapeli; zaziv Duha Svetoga na početku nastavne godine, zahvalno misno slavlje za maturante i za sve učenike na kraju nastavne godine; svete mise po razredima), duhovne obnove za učenike, djelatnike i roditelje, pokorničko bogoslužje, duhovne nagovore u vremenu došašća i korizme, posebne duhovne sadržaje petkom i dr. Prije tri godine pokrenut je projekt pod nazivom »Veliki odmor s Isusom« - svakog ponedjeljka kratko euharistijsko klanjanje u vrijeme »velikog odmora« koje predvode duhovnici škole u školskoj kapeli.
U prostoru škole nalazi se kapela sv. Josipa, izgrađena 1928. godine, a koja je zaštićeno kulturno dobro. Dan škole obilježava se 19. ožujka, na svetkovinu sv. Josipa.

Zgrada gimnazije teško je oštećena u potresu koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio grad Zagreb. Zauzimanjem Nadbiskupskog duhovnog stola novi prostori gimnazije uređeni su u kompleksu Međubiskupijskog sjemeništa te ona nesmetano nastavlja s radom.
 

Ispišite stranicu: