HR

Nadbiskupija

Metropolitanska knjižnica

Adresa: Marulićev trg 21, 10000 Zagreb              
Telefon: +385 1 4801 925; +385 1 4801 927 
E-adresa: metropolitanska.knjiznica@arhiv.hr
Knjižničarka: Emilia Domazet

Knjižnica Zagrebačke nadbiskupije i Prvostolnog kaptola zagrebačkog, poznata pod nazivom Metropolitanska knjižnica, najveća je i najvažnija crkvena knjižnica u Hrvatskoj. Povijest njezina nastanka i razvoja vezana je uz osnutak Zagrebačke biskupije i djelovanje katedralne Riznice.

Metropolitana je danas knjižnica, muzej i arhiv u kojem je pohranjena raznovrsna pisana i tiskana građa koja je nastajala i očuvala se zahvaljujući ponajprije maru i skrbi zagrebačkih biskupa, kanonika i drugih crkvenih službenika, pa tako i župnika i drugih svećenika. U svojim zbirkama čuva rukopisna djela neprocijenjene vrijednosti, a posjeduje i najveću zbirku inkunabula u Hrvatskoj. Sačuvane tiskane knjige od 16. do 20. stoljeća, zbirka karata i atlasa, grafička zbirka i drugi materijali odražavaju raznolikost širokog kruga zanimanja kaptolskih čitatelja, mecena i drugih korisnika. Danas je Metropolitanska knjižnica zajedno s Nadbiskupijskim arhivom pohranjena u depozitu Hrvatskog državnog arhiva.
 
Ispišite stranicu: