Katolički bogoslovni fakultet

Adresa: Vlaška ulica 38, p.p. 432, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4890 400
E-adresa: kbf@kbf.unizg.hr
Internetska adresa: www.kbf.unizg.hr

Veliki kancelar Katoličkog bogoslovnog fakulteta: nadbiskup zagrebački mons. Dražen Kutleša

Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta: prof. dr. sc. Josip Šimunović

Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu djeluje od samog osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, a od 60-tih godina prošlog stoljeća u sklopu fakulteta djeluju četiri znanstveno-nastavna instituta: Filozofsko-teološki, Katehetski institut, Institut za teološku kulturu te Institut za crkvenu glazbu.

Zagrebačka teologija obuhvaća i područni studij u Rijeci. Prije sedam i pol stoljeća u glavnom gradu Hrvatske teologiju je pokrenuo zagrebački biskup Stjepan II. Babonić, a njegov nasljednik je još početkom 14. stoljeća osnovao katedralnu školu s odsjecima »slobodnih umijeća« i teologije s naglaskom na studiju svetopisamskih, patrističkih i skolastičkih tekstova.

Poslije ukinuća isusovačkoga reda (1773. g.) carica i kraljica Marija Terezija preustrojila je zagrebački generalni studij u »Kraljevsku akademiju znanosti« s tri fakulteta: filozofskim, bogoslovnim i pravnim. Od 1784. godine Bogoslovski fakultet djeluje u okviru Zagrebačkoga sjemeništa na Kaptolu, u kojem, uz postojeći teološki, nadbiskup Juraj Haulik 1853. otvara i dvogodišnji filozofski studij.

Pokretač osnivanja Hrvatskoga sveučilišta u Zagrebu bio je biskup Josip Juraj Strossmayer, a njegov je prvi rektor bio svećenik Matija Mesić, profesor hrvatske povijesti na Pravnomu fakultetu.

Skupština Sveučilišta u Zagrebu 1991. donijela je odluku kojom se utvrđuje da je Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu član Sveučilišta u Zagrebu i da »u neprekinutu trajanju djeluje od osnutka Sveučilišta do danas«.

Od 1998. godine KBF prestaje biti podstanar Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa i djeluje u novim vlastitim prostorima u Vlaškoj ulici 38.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr