HR

Sinoda

Tajnik SinodeVlč. Denis Barić rođen je 1977. godine. Nakon završenog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, 29. lipnja 2002. zaređen je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije. Službu župnog vikara obavljao je u župama Glina, Maja, Mala Solina i Viduševac. U jesen 2004. poslan je dekretom zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića na poslijediplomski studij katehetike na Papinsko sveučilište Salesiana u Rimu.

Dana 2. prosinca 2010. obranio je doktorsku disertaciju naslovljenu »L'Insegnante di Religione Cattolica in un contesto di cambiamenti socio-religiosi. Ricerca empirica sulla formazione degli Insegnanti di Religione Cattolica nell'Arcidiocesi di Zagabria in Croazia« (Vjeroučitelj u kontekstu društveno-religioznih promjena. Empirijsko istraživanje o formaciji vjeroučitelja u Zagrebačkoj nadbiskupiji u Hrvatskoj).

Početkom 2011. imenovan je tajnikom Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Godine 2016. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri religiozne pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a vrši i službu pastoralnog suradnika u Župi sv. Marka Evanđelista u Zagrebu. 

Ispišite stranicu: