HR

Sinoda

Sažeci tema predsinodskih rasprava

 

Odmah nakon što su u Tajništvo Sinode počeli pristizati prvi zapisnici, Tajništvo je okupilo skupinu od 20 studenata završnih godina studija teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, kako bi se brže i uspješnije započelo i završilo s obradom samih zapisnika. Neke je zapisnike bilo potrebno i prepisivati, a sve ih je trebalo dobro analizirati i svaku riječ i svaku rečenicu uvrstiti u posebne tablice te navode povezati s određenim ključnim riječima, ovisno o temama na koje se prijedlozi i razmišljanja odnose.

Kako je o određenim temama bilo istih prijedloga, bilo je potrebno objediniti sva ponavljanja, sve srodne i slične prijedloge, te izraditi sažetke po pojedinim temama. Ovaj drugi, puno zahtjevniji, ali i završni korak u obradi zapisnika započeo je nakon što je završena osnovna obrada zapisnika, te je završen sredinom 2009. godine, rezultirajući izradom 66 sažetaka, koje je u koordinaciji Tajništva sinode izrađivalo 15-ak suradnika, apsolvenata studija teologije koji su sudjelovali i u osnovnoj obradi sažetaka, kao i diplomiranih teologa i profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

Teme sažetaka su sljedeće:

• Biblijski pastoral i rad s Biblijom

• Biskup

• Blagoslov obitelji

• Blagoslovi općenito

• Caritas

• Crkveni pokreti i udruge

• Časoslov

• Čašćenje svetaca

• Duhovna zvanja

• Duhovni seminari

• Đakonat i trajni đakonat

• Egzorcizam

• Ekumenizam i međureligijski dijalog

• Euharistija

• Euharistijsko klanjanje

• Evangelizacija

• Gospodarstvo, rad i poduzetništvo

• Hodočašća

• Katehete

• Katekumenat

• Katolički bogoslovni fakultet

• Kristovi vjernici laici

• Kultura i umjetnost

• Laičke crkvene službe

• Liturgija općenito

• Liturgijska glazba i koncerti u crkvama

• Liturgijski prostor

• Liturgijski službenici

• Mediji i izdavaštvo

• Misije

• Molitva u životu vjernika i obitelji

• Nadbiskupija – imovina i financije

• Nadbiskupija – ustroj

• Nadbiskupijski pastoralni plan i program

• Nedjelja – Dan Gospodnji

• Pastoral braka i obitelji

• Pastoral mladih

• Pastoral osoba s posebnim potrebama

• Pastoral sakramenata

• Pastoral žalujućih

• Politika i društvo

• Posvećeni život

• Predškolski odgoj, školstvo i obrazovanje

• Prezbiteri

• Propovijed

• Pučka pobožnost

• Sakrament bolesničkog pomazanja

• Sakrament krštenja

• Sakrament pomirenja

• Sakrament potvrde

• Sakrament ženidbe

• Sprovod

• Vjeronauk u školi

• Vjeroučitelji

• Volonterstvo

• Zdravstvo

• Znanost

• Žena u Crkvi i društvu

• Župa – identitet i poslanje

• Župna imovina i financije

• Župna kateheza

• Župna vijeća

• Župne knjižnice

• Župni pastoral odraslih

• Župni pastoralni plan i program

• Župnik.

Ispišite stranicu: