HR

Sinoda

Preč. mr. Marko KovačRođen je 1981. godine u Zagrebu. Odrastao je na zagrebačkoj Trešnjevci gdje je završio osnovnu školu nakon koje je pohađao Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju.

Godine 1999. upisao je Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenoga teološkog studija, kroz nepune dvije pastoralne godine radio je među ostalim i u Tajništvu za pripremu Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije.

U  lipnju 2006. godine zaređen je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije. Specijalizirao je kanonsko pravo u Veneciji.

Trenutno vrši službu biskupskoga vikara za vjernike laike u Zagrebačkoj nadbiskupiji, moderatora Nadbiskupskoga duhovnog stola te pastoralnoga pomoćnika u župi sv. Jeronima u Zagrebu.
Ispišite stranicu: