Program VI. hrvatskoga socijalnoga tjedna

15.10.2021.Demografija, iseljavanje, migracije, tri vrlo važna izazova aktualnog hrvatskog trenutka, tema su VI. hrvatskog socijalnog tjedna koji će se u organizaciji Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije održati u petak i subotu 22. i 23. listopada u sjedištu HBK u Zagrebu.


PROGRAM: 

Petak, 22. listopada 2021.


9.00 – 10.30
OTVARANJE ŠESTOGA HRVATSKOGA SOCIJALNOG TJEDNA
Kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup
Nadbiskup Želimir Puljić, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije
Nadbiskup Giorgio Lingua, apostolski nuncij u RH
Nadbiskup Đuro Hranić, predsjednik Upravnog vijeća Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve
Prof. dr. sc. Gordan Črpić, predsjednik Programskog odbora
Prof. dr. sc. Stjepan Baloban, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve
Uzvanici

10.30 – 11.00
Odmor

11.00 – 13.00
Plenarna predavanja DEMOGRAFIJA
Aktualni demografski trendovi i njihove posljedice na hrvatsko društvo, dr. sc. Dražen Živić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Računalni modeli populacijske dinamike i učinci mjera demografskih politika, prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić
Strategije i politike demografskog oporavka – hrvatska i europska iskustva, doc. dr. sc. Marin Strmota
Rasprava

13.00 – 14.30
Ručak

14.30 – 16.00
Plenarna predavanja
ISELJAVANJE
Hrvatska odselidba jučer – danas – sutra: osvrt na pet čimbenika utjecaja, prof. dr. sc. Ivan Rogić
Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske, prof. dr. sc. Nenad Pokos
Rasprava

16.00 – 16.30
Odmor

16.30 – 18.00
Plenarna predavanja
USELJENIŠTVO I POVRATNIŠTVO
Useljeništvo i povratništvo: iskustva i izazovi, prof. dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić
Useljeništvo i povratništvo: komparativne javne politike o useljeništvu, izv. prof. dr. sc. Mario Bara
Rasprava


Subota, 23. listopada 2021.

9.00 – 10.30
Plenarna predavanja
MIGRACIJE
Migracije: stanje i perspektive u svijetu i u Europi, dr. sc. Neven Šimac
Noviji crkveni pogled na migracije, prof. dr. sc. Stjepan Baloban
Rasprava

10.30 – 11.00
Odmor

11 – 13
Predavanja u panelima
  1. DEMOGRAFIJA I.
Budući demografski trendovi i projekcije stanovništva Hrvatske, izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić
Prostorni/regionalni kontekst aktualnih demografskih i migracijskih trendova u Hrvatskoj, dr. sc. Nikola Šimunić
Brak i obitelj u Hrvatskoj u demografskom kontekstu, prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec
  1. DEMOGRAFIJA II.
Demografski izazovi i jedinice lokalne i područne samouprave, dr. sc. Domagoj Novosel
Socijalna ulaganja Republike Hrvatske u djecu i obitelj u europskom kontekstu, prof. dr. sc. Zdenko Babić
Obitelj u zoološkom vrtu, doc. dr. sc. Ivan Malbašić
  1. ISELJAVANJE I.
Kako problemi stambenog zbrinjavanja utječu na iseljavanje?, prof. dr. sc. Gojko Bežovan
Iseljavanje hrvatskih državljana u Njemačku, dr. sc. Adolf Polegubić
  1. USELJENIŠTVO I POVRATNIŠTVO I.
Institucionalna podrška povratnicima i potomcima hrvatskih iseljenika: iskustva i perspektive – Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Žana Ćorić, prof. hrv. jezika i književnosti
Poteškoće u realizaciji povratništva iz perspektive povratnika, dr. sc. Marin Sopta
Uspješno povratništvo: primjeri održivih modela, Tanja Trošelj Miočević, dipl. oec.
  1. MIGRACIJE I.
Migracije, islam i islamizam, doc. dr. sc. Tomislav Kovač
Klimatske promjene i migracije, akademik Mirko Orlić
Migracije koje su mijenjale svijet, Darko Rapić, mag. theol.

13 – 14.30
Ručak

14.30 – 16.30
Predavanja u panelima
  1. DEMOGRAFIJA III.
Put crkvenog djelovanja za demografski oporavak Hrvatske, prof. dr. sc. Pero Aračić
Utjecaj biskupijskog i župnog (obiteljskog) pastorala na demografske trendove, mr. sc. Roko Glasnović
Demografska obnova u kontekstu (ne)provođenja pastoralnih smjernica Crkve, Petar Krešimir Hodžić, dr. med.
  1. ISELJAVANJE II.
Pastoralna skrb za hrvatske iseljenike, dr. sc. Tomislav Markić
Odgovor Crkve u Hrvatskoj na fenomen iseljavanja, doc. dr. sc. Dubravka Petrović Štefanac
Refleksija o iseljenicima — iskustvo župnika, Petar Klapež, dipl. theol.
  1. USELJENIŠTVO I POVRATNIŠTVO II.
Mogućnosti i uloga Crkve u povratništvu, dr. sc. Luka Marković
Hrvatska matica iseljenika: institucionalni akteri u useljeničkim i povratnim migracijama, dr. sc. Ivan Tepeš
  1. MIGRACIJE II.
Migracije i politike, dr. sc. Jakov Žižić
Migracije i Hrvati u BiH, mons. dr. sc. Pero Sudar
Hrvatsko iskustvo s novim migracijama, Stanko Perica, mag. theol., dipl. iur.

16.30 – 17.00
Odmor

17 – 18
Zaključak Tjedna i donošenje deklaracije

18.30
EUHARISTIJSKO SLAVLJE
Predvodi zagrebački nadbiskup kardinal Josip BozanićZa svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr