HR

Nadbiskupija

Župe

Bestovje-Novaki-Rakitje
Bl. Alojzije Stepinac
Župnik:preč. Božidar Cindori, župnik moderator; vlč. mr. Ivan Gretić, župnik in solidum
Adresa:Novaki, Trg kardinala Alojzija Stepinca 1, 10437 Bestovje,
Telefon:01 3323 313
Fax:01 3323 313
E-adresa: zupa.rakitje@zg-nadbiskupija.hr; racitanka@gmail.com
Internetska adresa:http://zupablalojzijastepinca.hr/

Župa je osnovana 1. rujna 2001. godine odvajanjem od Župe Sveta Nedelja. Do izgradnje župne crkve misna slavlja održavana su u Vatrogasnom domu, u školi i u kapeli sv. Andrije u Novakima. Župna crkva je izgrađena 2005. godine, a 22. listopada 2006. godine blagoslovio ju je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.