Župe

Karlovac - Hrnetić
Sv. Martin biskup
Župnik:vlč. Dragutin Šengula
Adresa:Hrnetić 61, p.p. 48, 47000 Karlovac
Telefon:047 637 568
Fax:047 637 568
E-adresa:zupa.hrnetic@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:https://hrnetic.blogspot.com/

Župa sv. Martina najstarija je župa na području grada Karlovca. Nema sigurnih povijesnih podataka o njezinu nastanku. Spominje se u popisu najstarijih župa Zagrebačke nadbiskupije 1334. godine. Postojala je sigurno i nekoliko stoljeća prije.

Župna crkva u sadašnjem obliku podignuta je polovicom 18. stoljeća za vrijeme župnika Jurja Lukšića, "novissime errecta". Uz crkvu veže se sakristija u kojoj se nalazi grobnica plemenitaša Patačića, a inače je oko cijele crkve bilo groblje. Nova sakristija izgrađena je 1991.godine i veže se uz zidove prostora na kojem se nalazi glavni oltar.

Za pastoralne potrebe župe, od 2001. do 2004. godine za vrijeme župnikovanja župnika Marka Dujam, izgrađen je novi Pastoralni centar Hrvatskih mučenika, s većom crkvom, velikom dvoranom i stambenim prostorima. Uređen je okoliš s Parkom hrvatskih Mučenika, križnim putom i velikim brojem parkirališnih mjesta.

Župna crkva sv. Martina i stara župna kurija pod zaštirom su kao kulturna dobra.
Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr