Župe

Karlovac - Banija
Sveta Tri kralja
Župnik:vlč. Antun Kolić
Adresa:Banija 18a, p.p. 145, 47000 Karlovac
Telefon:047 646 013
Fax:047 646 013
E-adresa:zupa.banija@zg-nadbiskupija.hr

Kratka povijest crkve i župe

Gradnja crkve započela je 1759. godine. Dao ju je sagraditi svojim sredstvima i opremiti karlovački trgovac Mihajlo Tucibat. Crkvu je 1760. godine oslikao pavlinski slikar iz Kamenskog Gabrijel Taller.

Najstariji dio građevine je svetište iz 1760 godine. U tijeku svog postojanja crkva je više puta obnavljana i dograđivana. Glavni oltar posvećen je sv. Trima Kraljevima prema nakani i zavjetu graditelja Mihajla Tucibata. Crkva ima i dva pobočna oltara od kojih je jedan posvećen Majci Božjoj Lurdskoj a drugi sv. Josipu. Sama crkva je pod zaštitom spomenika kulture nulte kategorije.

Zbog pastoralnih potreba mještana Banije, dekretom Zagrebačke nadbiskupije donesena je odluka o osnivanju nove Župe Sveta Tri Kralja u Karlovcu-Baniji i to 1. srpnja 1969. godine.

Prvim privremenim upraviteljem nove župe imenovan je župnik hrnetićki vlč. Viktor Štimec. koji je 21. rujna 1969. god pročitao vjernicima u punoj crkvi Dekret o osnutku župe Banija.

Ovime je omogućen aktivniji pastoralni rad u ovom djelu Karlovčana, na slavu Božju i dobro vjernika.

Povodom 35. obljetnice osnutka Župe Banija, 245. obljetnice izgradnje crkve i svečanog blagoslova novog pastoralnog centra na Baniji, Hrvatsko filatelističko društvo Karlovac izdaje prigodan poštanski žig na pošti Karlovac, kao i prigodnu omotnicu s danom 1. srpnja 2004. godine.

Preuzeto s www.kontkod.hr

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr