HR

Nadbiskupija

Župe

Desinec
Sv. Ivan Krstitelj
Župnik:vlč. Stjepan Halužan
Adresa:Trg sv. Ivana 12, Gornji Desinec, 10450 Jastrebarsko
Telefon:01 6279 300
Fax:01 6279 300
E-adresa: zupa.desinec@zg-nadbiskupija.hr; zupni.ured.desinec@zg.t-com.hr

Župa je osnovana 1. rujna 1945. godine odvajanjem od Župe Plešivica. Za župnu crkvu određena je tadašnja kapela sv. Ivana Krstitelja u Gornjem Desincu, koja se kao područna drvena kapela Župe Plešivica prvi put spominje 1334. godine u Popisu župa Zagrebačke biskupije. Godine 1683. spominje se kao zidana kapela s novim svetištem, sakristijom i jednim oltarom.

Današnji oblik crkva je dobila nakon velike obnove i proširenja 1891. godine. Blagoslovljena je 17. prosinca 1891. godine. Posljednji put crkva je obnovljena izvana 1995. godine, a iznutra 2013. godine. U potresu 29. prosinca 2020. godine oštećena je župna crkva, a njezina obnova je u tijeku.