HR

Nadbiskupija

Župe

Orehovica
Sv. Leopold Mandić
Župnik:vlč. Josip Ban
Adresa:Orehovica 37, 49221 Bedekovčina
Telefon:049 238 037
Fax:049 501 732
E-adresa: zupa.orehovica@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:zupaorehovica.wordpress.com

Župa je osnovana 1789. godine odvajanjem od Župe Mihovljan te je izvorno bila posvećena ugarskom kralju sv. Ladislavu, utemeljitelju Zagrebačke biskupije. Za župnu crkvu određena je tadašnja kapela sv. Ladislava, koja je bila smještena sjevernije od današnje župne crkve.

Današnja župna crkva sagrađena je 1853. godine. Nakon temeljite obnove crkva je 1981. godine posvećena te je tada Župa dobila današnji naziv. Crkva je posljednji put obnovljena 2009. godine. U potresu 29. prosinca 2020. godine manja oštećenja su nastala na župnoj crkvi.