Župe

Bedekovčina
Sv. Barbara
Župnik:vlč. Željko Horvat
Adresa:Magdalenićeva 34, 49221 Bedekovčina
Telefon:049 213 909
Fax:049 213 909
E-adresa:zupa.bedekovcina@zg-nadbiskupija.hr

Župna crkva sv. Barbare u Bedekovčini smještena je na brežuljku na udaljenosti oko 4 km zapadno od današnjeg centra mjesta Bedekovčina. Crkva je okružena zelenilom, a uzdiže se iznad malog trga. Od trga do platoa na kojem se nalazi crkva vode stube. Na sjevernom dijelu trga u kasnijem periodu sagrađena je zgrada pučke škole.

Na prostoru današnje crkve, između 1640. – 1662. godine Judita Puhakoci podigla je skromnu drvenu kapelu. Unutar drvene kapele bio je oltarić sa slikom Sv. Barbare. Kapela je bila u sklopu župe Sveti Križ Začretje.

Na mjestu drvene kapele 1720. je unuk Judite Puhakoci Nikola Bedeković, opat i zagrebački kanonik podigao zidanu kapelu. Zalaganjem Nikole Bedekovića 1726. osnovana je i ustanovljena župa Bedekovčina. Kapela Sv. Barbare krajem godine postaje župnom crkvom.

Jak potres 1775. godine je u potpunosti razrušio crkvu i moralo se prići ponovnoj izgradnji.

U vremenu od 1776. do 1778., potporom župljana i novčanom pomoći kolatora Nikole pl. Bedekovića Komorskog i njegove supruge Franciske Cinderi, župnik Andrija Grgec i kapelan Josip Kos sagradili su novu baroknu crkvu uglavnom današnjeg izgleda. 

Crkva je jednobrodna, s kvadratnim svetištem. Svetište od crkvenog broda dijeli triumfalni luk i jedna stuba. Iznad svetišta je kupola s lanternom. Kupolu podupiru kutni nosači iz kojih izviru pilastri s kapitelima ukrašeni vegetabilnom ornamentikom. Crkveni brod je sastavljen od dva traveja. Nad travejima su baldahinski svodovi. Zidano pjevalište nad glavnim ulazom u crkvu počiva na širokom košarastom luku.

Na desnoj strani nalazi se ulaz na pjevalište, a s lijeve strane je stubište za toranj. Sakristija je smještena desno od svetišta, malih je dimenzija, kvadratnog tlocrtnog oblika. U kutu je stepenište za pristup propovjedaonici. Iznad sakristije je križno-bačvasti svod. Vanjština crkve je vrlo jednostavna. U centralno pročelje je uklopljen zvonik kroz čiji se donji dio ulazi u crkvu. Crkva ima dvostrešni krov.

Glavni oltar i propovjedaonica su kiparska dijela istaknute vrijednosti. Glavni oltar u svetištu ima plošnu oltarnu stijenu sa slikom Sv. Barbare. Bočni prolazi sa svake strane oltara nadvišeni su lukovima iznad koji su kipovi Svete Margarete i Svete Lucije. Propovjedaonica ima reljefne prizore iz Novog Zavjeta, a iznad nje je Bog Otac s kuglom zemaljskom i anđelima.

Glavni oltar i propovjedaonicu izradio je Jožef Holzinger (1735. – 1797.), vodeći mariborski kipar toga vremena.

Štafelajno slikarstvo u župnoj crkvi sv. Barbare uglavnom nije sačuvano iz razdoblja 18. stoljeća. Oltarna slika sv. Barbare kao i druge slike nastale su početkom 20. stoljeća. Župnik Vjekoslav Noršić je 1920. godine dao oslikati crkvu po akademskom slikaru Petru Markoviću iz Rožeka. Izrađeno je 15 fresko slika i 3 tempera slike. Na apsidalnom zidu svetišta nalazi se slika Posljednje večere, a na svodu Isus prijatelj djece, itd. Slike su nekoliko puta retuširane. Sam naručitelj slika zapisao je da su slikarije dobro ispale.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr