Župe

Zagreb - Šanci-Savica
Rođenje BDM
Župnik:vlč. mr. Piotr Maj, župnik moderator
Adresa:Velikogorička 27, 10000 Zagreb
Telefon:01 2408 560
Fax:01 2408 560
E-adresa:zupa.sancisavica@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-rodjenja-bdm.hr

Župa je osnovana 3. travnja1971. Gradnja crkve započinje 28.rujna 1989. U župu su uključena naselja: Šanci-Savica i Borovje.


Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr