Župe

Zagreb - Sveta Obitelj
Sveta Obitelj
Župnik:vlč. Ivica Zlodi
Župni vikar:vlč. Mirian Šuvak, župnik in solidum
Adresa:Av. Marina Držića 31, 10000 Zagreb
Telefon:01 6180 268
Fax:01 6180 268
E-adresa:zupa.svobitelji@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-svete-obitelji.hr

Povijest župe

Poslije Prvog svjetskog rata grad Zagreb se počeo naglo širiti. Na jugoistoku grada nikla su dva naselja: Kanal i Sigečica. To su uglavnom bile male obiteljske kuće. Osim obitelji vlasnika, u tim je kućama stanovalo i mnoštvo stanara, tako da je u takvoj obiteljskoj kući bivalo više stanara nego u kakvoj velikoj zgradi. Bili su to uglavnom radnici i niži službenici.
U crkveno-administrativnom pogledu ta su naselja pripa­dala Župi sv. Petra. Međutim, crkva je bila daleko, prometne veze loše, a u blizini nije bilo nikakve kapelice gdje bi se mogla obavljati služba Božja.

Osjetila se goruća potreba da se tu izgradi neki vjerski objekt. Inicijativa je potekla od samih vjernika. Prva se ideja o gradnji kapele javila 1932. g. Najprije se mislilo izgraditi kapelu posvećenu sv. Josipu. U tu je svrhu izabran Crkveno-građevinski odbor. Presjednik Inicijativnog odbora bio je Slavko Supina. Župnik Župe sv. Petra, dr. Josip Lončarić dao im je podršku i isposlovao od prebendarskog zbora gradilište u Držićevoj ulici. Godina 1933. slavila se kao Sveta godina - 1900 godina od Kristove muke, smrti i uskrsnuća. Na spomen tog događaja odlučeno je da se na tom mjestu podigne križ kao znak otkupljenja, ali i kao zavjet da će vjernici na tom mjestu podići kapelu. Križ je izrađen od umjetnog kamena, postavljen i blagoslovljen 1934. Sestre dominikanke imale su na Kanalu u Supilovoj ulici kuhinju, gdje su sirotinji dijelile besplatne obroke hrane. One su u slobodno vrijeme okupljale djecu i mladež oko toga križa. Molila se krunica i pjevale pjesme, osobito u svibnju i listopadu. Istodobno je počelo prikupljanje sredstava za grad­nju kapele.

Slični su se problemi kao na Kanalu i Sigečici javljali i u drugim djelovima gradske periferije, zato je tadašnji nadbiskup-koadjutor dr. Alojzije Stepinac odlučio osnovati nekoliko novih župa. Trebalo je i u ovim naseljima na Kanalu i Sigečici osnovati župu, a umjesto kapele izgraditi župnu crkvu. Budući da je Župa sv. Josipa već bila određena da se osnuje na Trešnjevci, odlučeno je da na Kanalu i Sigečici bude Župa sv. Obitelji.

Dana 23. kolovoza 1936. blagoslovljen je kamen temeljac za novu crkvu i odmah se pristupilo gradnji. Crkva je stavljena pod krov pred Božić 1936. g. Da su se radovi mogli tako brzo i bez zastoja odvijati, najzaslužniji je bio g. Antun Res, tvorničar, jer je dao izraditi sve nacrte i dao materijal, koji se mogao naći u njegovoj tvornici katrana, koja se nalazila u blizini. Radovima je rukovodio Tomo Jadro, građevinski poslo­vođa.

Župa je službeno utemeljena dekretom nadbiskupa dr. Antuna Bauera, 20. travnja 1937. g. Za župnika je imenovan Petar Kovačić, dotadašnji kapelan župe sv. Petra, kojemu je već prije bila povjerena organizacija poslova oko osnutka župe. Kako uz crkvu nije odmah izgrađen župni stan, za smještaj župnika i za župni ured određen je trosobni stan u Radničkoj cesti br. 16. Za red u crkvi i crkveno ruho brinule su se dvije časne sestre dominikanke. Redovita služba Božja mogla se obavljati tek od Velike Gospe 1937.

Osobitu pomoć u pastvi i poslovima oko crkve pružali su župniku članovi društva „Kruničara“. Društvo su osnovale sestre dominikanke još prije osnutka župe uz svoju gradsku kuhinju na Kanalu. Hrvatsko katoličko društvo „Dubravka“ pridonosilo je napretku crkvenog pjevanja i sjaju liturgije.
Nakon rata, došao je 1945. za upravitelja vlč. Marijan Mihelčić. Trebalo je voditi i organizirati župu u novim i otežanim okolnostima. Katolička su društva prestala postojati. Jedino su kruničari ustrajali u moljenju krunice i pomagali župniku u crkvi. Održali su se do danas u župi pod imenom „Živa krunica“. U tom vremenu osobitu pomoć u župi pružali su župniku franjevci s Kaptola 9. Pomagali su u svim vidovima pastoralne djelatnosti: mise, propovijedi, duhovne obnove, sakramenti, pohod bolesnika, blagoslov stanova. U osobitoj uspomeni ostala su dvojica, kojih se vjernici još i danas rado sjećaju: o. Časlav Husnjak i o. Gabrijel Đurak.

U župu 1964. g. dolaze Školske sestre franjevke gdje djeluju i danas. Na području župe, sestre imaju dvije vlastite kuće u kojima žive u franjevačkom duhu. Uključene su u pastoral župe i angažirane na različitim područjima apostolata. Sestre katehistice predaju vjeronauk u školama i župsku katehezu, s. Lucijana Bobaš već dugi niz godina animira liturgijsko pjevanje i voditeljica je župskih zborova. S. Florencija Božanović obavlja sakristansku službu, a s. Dobroslava Antunović vodi domaćinstvo u župi.

U župi danas djeluju brojne zajednice: župni mješoviti zbor Marijan Mihelčić, župni dječji zbor Čarobne frulice, župni zbor mladih Bijeli san, obiteljska zajednica, Marijina legija, biblijska grupa, neokatekumenski put, Schönstatska obitelj, zajednica sportaša, dramska grupa, zajednica 30+, Caritas, zajednica studenata i radničke mladeži, zajednica srednjoškolaca, ministranti.

Župa je poznata i po organizaciji brojnih hodočašća. Hodočašća su uvijek slika našeg kršćanskog života, jer je naš kršćanski život zapravo veliko hodočašće prema vječnoj domovini. Hodočašće je prilika da se Crkva doživi na mnogo širem planu nego što je to župa, ujedno je to način da se mnogi župljani, koji se slabo poznaju međusobno zbliže. U župi svete Obitelji organizirana su hodočašća u različita svetišta u domo­vini i inozemstvu. U domovini se redovito hodočasti u Mariju Bistricu, Trsat, Trški vrh, Voćin i Krasno. U inozemstvo se hodočasti u Rim, Lourdes, Fatimu, Zaragozu, Einsidel, Maria Zell, Svetu Zemlju, Meksiko -Gospi od Guadalupe, Taize itd.


Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr