Župe

Zagreb - Prečko
Presveto Trojstvo
Župnik:vlč. Željko Ivan Bakšić
Adresa:Prečko 50, 10110 Zagreb
Telefon:01 3881 220
Fax:01 3886 773
E-adresa:zupa.precko@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:http://zupa-pt-precko.hr/

Ukratko o župi

20. kolovoza 1966.
Franjo kard. Šeper izdaje dekret o osnivanju župe.

4. rujna 1966.
Franjo Kuharić, pomoćni biskup zagrebački u nazočnosti prvoga župnika Adama Periškića, isusovca, otvorio župu Novo Špansko, blagoslovio bogoslužni prostor u kući Nikole Matošića i nazvao ga "Božjim šatorom uz autoput".

Božić 1973.
Određena lokacija za gradnju nove crkve

14. svibnja 1975. 
Dobivena građevinska dozvola uz uvjetovanost izgleda nove crkve ("da što manje liči na crkvu: bez tornja i zvona").

13. lipnja 1976.
Franjo Kuharić, nadbiskup zagrebački blagoslovio je novosagrađenu župnu crkvu.

1996.
Sagrađene dvorane za vjeronauk, kapelanski apartmani i garaže.

1998.
Sagrađena kapelica žrtvama Križnog puta i logora "Prečko" na mjestu koje je bilo obilježeno drvenim križem (danas na križanju Matetićeve i Beethovenove). Iste godine u dvorištu crkve podignuta špilja Gospe Lurdske.

2000.
Podignut kip sv. Leopolda Bogdana Mandića

2001.
Podignut kip Majke Božje Bistričke i bl. Alojzija Stepinca i još neki manji kipovi.

2003.
Dograđeno predvorje ureda, proširenje sakristije i stambenog dijela.


Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr