Župe

Zagreb - Markuševec
Sv. Šimun i Juda Tadej
Župnik:vlč. Josip Đurbek
Adresa:Markuševečka cesta 203, 10040 Zagreb-Dubrava
Telefon:01 4574 374
Fax:01 4574 374
E-adresa:zupa.markusevec@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-markusevec.net

Od davnine poznato pod imenom sv. Šimun, danas naselje Markuševec, nalazi se pod Zagrebačkom gorom, Medvednicom. Prema predaji, u 16. stoljeću na taj teritorij dolazi velikaš Markuscz, koji na području župe svetih Šimuna i Jude Tadeja novači svoje sluge i kmetove za gospodarske i ratne svrhe. Ti radnici i vojnici zvali su se Markusczevi pa je i samo mjesto s vremenom dobilo ime Markuševec.

Kao godina početka crkvenog života na tom području spominje se 1076. godina. Iako taj podatak neki povjesničari poriču, sa sigurnošću se može reći da je župa svetih Šimuna i Jude Tadeja jedna od najstarijih u Zagrebačkoj nadbiskupiji, a vjerojatno i u cijeloj Hrvatskoj.

Župu je sredinom 13. stoljeća osnovao zagrebački biskup Filip II, pod pokroviteljstvom Kaptola zagrebačke katedrale.

Na temelju dokumenata i povijesnih izvora vidljivo je da sadašnja crkva počiva na temeljima jedne još starije crkve. Ovoj današnjoj u zaglavnom kamenu iznad glavnog oltara uklesana je godina 1476. Po svojim stilskim osobinama crkva je kasnogotička građevina, a u najvažnijim svojim dijelovima sačuvana je u izvornom obliku. Promjene koje su se tijekom stoljeća zbivale nisu narušile njezinu osnovnu ljepotu. 

Danas, župa broji oko 7000 stanovnika, većinom radnika i zanatlija. Od najstarijih vremena pa do danas narod je živio veoma siromašno. Siromaštvo pokazuje i povijest župne crkve koja je po veličini jedna od najmanjih župnih crkava na području Zagrebačke nadbiskupije.

Najznamenitije umjetničko djelo markuševečke župe, djelo sasvim izuzetne vrijednosti i značaja, je gotički kip Marije s djetetom, koji je zbog grozda koji drži u ruci nazvan Marija Vinska. Markuševečka je Marija Vinska bez sumnje jedna od najznačajnijih Bogorodica s djetetom koje su se iz doba gotike sačuvale u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Sredinom 18. stoljeća kip je prenesen u novosagrađenu kapelicu Srca Marijina, koja uz kapelicu Srca Isusova, Svetog Križa i Ivanke Molla, te kapelicu sv. Vida, i danas resi župu svetih Šimuna i Jude Tadeja. 

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr