Župe

Zagreb - Jordanovac - Jordanovac
Bezgrešno Srce Marijino
Župnik:Tomislav Magić, SJ
Župni vikar:mr. Josip Batinić, SJ, pastoralni pomoćnik; Pero Marković, SJ, pastoralni pomoćnik; mr. Mislav Skelin, SJ, župni vikar
Adresa:Jordanovac 110, 10001 Zagreb
Telefon:01 2354 300
Fax:01 2354 301
E-adresa:zupa.jordanovac@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-jordanovac.hr

Sažetak povijesti župe

Osnovana je na blagdan Svete Obitelji 8. siječnja 1961. godine. Župu je ustanovio zagrebački nadbiskup dr. Franjo Šeper i povjerio ju na upravljanje Družbi Isusovoj. Župa danas broji oko 7000 prijavljenih vjernika – katolika. Dugi niz godina od 1961. pa do 1995. kao župna crkva služila je kapelica sv. Josipa koja se nalazi u sklopu Kolegija DI na Jordanovcu.

Dozvolu za gradnju nove crkve nismo mogli dobiti sve do demokratskih promjena 1990. Crkva je izgrađena prema nacrtu akademika gosp. Ante Vulina. Novoizgrađenu crkvu Bezgrješnog Srca Marijina otvorio je 1. listopada 1995. p. Franjo Pšeničnjak, provincijal Hrvatske pokrajine DI, a posvetio ju je 8. prosinca 2005. kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup. Svečana kolaudacija novih orgulja održana je 30. svibnja 2009.  

Orgulje su rad majstorske radionice Eisenbarth, Passau, Njemačka.

Oltar, ambon, krstionica, škropionice i postolje svetohraništa izrađeni su od najplemenitijeg Kararskog mramora - Statuario, koji je visoke gustoće, te zrači toplinom i ljepotom.

Vrijedan karitativni projekt župe Bezgrješnog Srca Marijina je besplatno bolničko prihvatilište namjenjeno za bolesnike i/ili njihovu pratnju za vrijeme liječenja u bolnicama grada Zagreba.

Više informacija možete vidjeti na www.zupa-jordanovac.hr

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr