HR

Nadbiskupija

Župe

Ivanja Reka
Sv. Ivan Krstitelj
Župnik:preč. Josip Horvat
Župni vikar:vlč. Krunoslav Hikec
Adresa:Ivanjorečka 5a, 10373 Ivanja Reka
Telefon:01 2024 016
Fax:01 2024 016
E-adresa: zupa.ivanjareka@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.ivanjareka.zupa.hr

Župa je osnovana 16. travnja 1981. godine odvajanjem od župa Zagreb–Resnik i Šćitarjevo. Misna slavlja od početka su održavana u kupljenoj i preuređenoj obiteljskoj kući u Ivanjoj Reki. Današnja župna crkva građena je od 2000. do 2003. godine, a uređenje crkve dovršeno je 2013. godine. Crkvu je posvetio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić 23. lipnja 2013. godine. Pastoralni centar uređen je i blagoslovljen 24. lipnja 2017. godine.