Župe

Zagreb - Gračani
Sv. Mihael arkanđeo
Župnik:fra Marin Matančić, TOR
Adresa:Isce 33a, 10000 Zagreb
Telefon:01 4645 103
E-adresa:zupa.gracani@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-gracani.hr

Povijest župe

Kada je točno sagrađena kapela sv. Mihalja, danas župna crkva nije moguće sa sigurnošću utvrditi. Legenda govori da je kapelu sagradio neki grof Prosenko, a učinio je to iz zavjeta protiv kuge.Tu legendu spominju svi povjesničari i kroničari koji su se dotakli Gračana. Najstariji zapis o gračanskoj kapeli datira iz 1622. godine. Crkva posjeduje mali križ na kojem je zapisana godina 1518. To je najstariji crkveni predmet, a neki su mišljenja da on dokazuje postojanje kapele već u XVI. stoljeću.

Odredbom nadbiskupa bl. Alojzija Stepinca godine 1942. osnovana je župa sv. Franje Ksaverskoga, pod koju potpada dio Gračana, dok dio ostaje u župi Remete, a dekretom nadbiskupa zagrebačkog kardinala Franje Kuharića od 5. srpnja 1983. Gračani postaju samostalna župa. Župa sv. Mihaela mlada je župa, pred kojom je budućnost, jer neprestano raste brojem zbog doseljavanja novih vjernika, te se nadamo početku gradnje nove crkve za svoje potrebe. U Gračanima se rodilo više svećeničkih i redovničkih zvanja, a franjevci trećoredci imali su jednoga redovnika. Danas u župi živi i radi jedan redovnik koji upravlja župom, a pomažu mu redovnička braća sa Ksavera.
 


Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr